Masyadong mabigat ang pasanin ng Department of Transportation (DOTr) sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Arthur Tugade dahil sa sandamakmak na reklamo sa mga proyektong saklaw ng tanggapan ng kalihim.

Marami kasi ang umaasam ng biglaang pagbabago na bahagi ng ipinangako ng administras­yong Duterte.

Pero dahil sa lawak ng mandato at saklaw ng trabaho, ang leeg ng pangasiwaan ng administrasyong Duterte ay nakasalalay sa performance ng DOTr kaya maging makatwiran sana tayo sa ating puna at pagbibigay-pansin.

Bago pa man mabato ng puna ng mga kritiko si Tugade at wala pang sumusunod na kumakatawan sa prinsipyo ng command responsibility sa kasaluku­yang termino ay si Tugade ay sumalo.

Naalala ninyo marahil ang nangyaring kontrobersiya dala ng mga bitak sa runway ng NAIA sa mga unang linggo ng pamunuang Duterte na nagdulot ng panganib sa mga eroplanong gumagamit ng nasabing pasilidad at abala sa mga pasahero.

Aba’y hindi pa man nakapag-umpisang pumutak ang mga komentarista’t kolumnista ay agad na hinarap ng buong-tapang ni Tugade ang media at ang naghihimutok na mga pasahero upang akuin ang responsibilidad.

Hindi niya kasalanan ang pangyayari ngunit wala siyang itinurong iba upang ibaling ang galit ng mana­nakay bagkus ay sinarili ang obligasyon at may pagkukumbabang nangako na gagawa ng agarang paraan.

Isang katangiang pambihira nating masasaksihan sa mga taong gobyerno, ngayon man o sa nakaraan.

At tahimik nitong naisanormal ang lipad ng mga eroplano. Sa ngayon, pailan-ilan na lamang ang maririnig na daing hinggil sa flight delays at aberya ng pasahero.

Marahil totoo ngang nasa mga inobasyon at bagong uri ng desisyon ng pangasiwaang Tugade at ng kanyang mga tauhang namumuno sa paliparan.

Unang-una naman kasi, logistics man itong kalihim at batikan sa negosyo ng paghahatid ng tao at padala sa maraming destinasyon, dito at sa ibayong dagat.

Sa ngayon, batid na ng marami ang istilo ng pagsasalita ng mamang ito, marubdob ang pagnanais mapaliwanag ang lahat sa bawat panayam sa kanya ng media — telebisyon man o radyo, minsan nga’y napapagkamalan pang mainitin ang ulo dahil dito.

Conscious naman ang kalihim dito, kaya nga ang kanyang pagtalaga sa isang tv news personality bilang tagapagsalita ay ikinatuwa ng maraming press pipol na nagkokober sa departamento. Si Tugade ang ikanga’y ‘shock’, si Cherrie naman ang ‘awe’.

Malakas man ang karak­ter, kitang-kita naman ang pagpapahalaga nito sa mga kasamahan at kapwa manggagawa sa gobyerno. Alam niyang hindi niya kakaya­ning mag-isa ang iniatang na tiwala ng Pangulo. At mukhang may paniniwala ito sa potensyal ng pinagsamang talento upang tugunan ang suliranin ng publiko.

Inuupakan man at sinasabing ang kanyang nakaraan ang kanyang pabigat at humihila sa kanya pababa, naniniwala naman ito na ang kanyang pinagmulan ang siya nitong gabay sa paninilbihan sa bansa.

Nais pa nga nitong ma­ging hayag ito sa takbo ng departamento, na unti-unti nilang natutupad ang hanga­ring tugunan ang karaniwang tao. Hindi nga ba’t nagsimula bilang maralita itong mama, bago pa man umangat sa posis­yong marangya?