Higit na matatag na NEDA kailangan

Sadyang kaila­ngang mareorganisa ang National Economic­ Development Authority­ (NEDA) bilang isang ahensiyang tagapagba­langkas ng pamahalaan para sapat na matugunan nito ang mga inisyatibang reporma sa ekonomiya tungo sa pag-unlad ng bansa.

Binigyang diin ito ni Albay Rep. Joey Sarte Salceda sa isang panayam,­ kung saan ipinaliwanag niyang hindi na ito dapat ipagwalang bahala dahil ito’y ipang-uutos ng 1987 Constitution. Nakahain na sa Kamara ang kanyang House Bill 8537 o panukalang NEDA Act. Sa Article XII, Section 9 ng 1987 Saligang Batas, sadyang inaatasan nito ang Kongreso na lumikha ng batas na magtatalaga sa NEDA bilang isang ‘independent economic planning agency’ mula sa ‘interim’ na estado nito.

Ipinaliwanag ni Salceda na itinalaga ang NEDA para bumalang­kas ng mga pangmatagalan, kumprehensibo, makabukuhan at magkaka-ugnay na mga panuntunan, plano at programang pangkaunlaran ng bansa.

Isinasaad ito ng Saligang Batas ngunit ipi­nagwalang bahala ng Kongreso sa nakaraang 32 taon. “Hindi na angkop ang estado ng NEDA bilang isang pansaman­tala o ‘interim independent planning agency” dahil hindi na ito sapat para tugunan ang maraming inisyatibong programa sa ekonomiya at kaunlaran ng bansa,” dagdag niya.

Tiniyak ni Salceda na kung maisasabatas ang HB I8527, magiging daan ito para magkaroon ng kapangyarihan ang mahihirap na pamaya­nan upang mapasulong at mapahusay ang kanilang mga imprastraktura na aakit ng mga mamumuhunan na lilikha ng mga trabaho at magpapalago sa lokal nilang ekonomiya.