Hindi ito isyu ng isang pinuno

Nakakalungkot ang desisyon ng mayorya ng mga miyembro ng Mababang Kapulungan ng Kongreso na bigyan ng P1,000 pondo ang Commission on Human Rights (CHR) para sa taong 2018.

Bagama’t hindi pa ito pinal pero para magdesisyon ng ganito kalupit ang mayoryang mga miyembro ng Kamara ay nakakadismaya.

Nasaan ang kanilang malasakit sa mga kababayan nating ma­ngangailangan ng tulong sa CHR?

Kung bibigyan ng P1,000  lamang na pondo ang CHR, papaano sila tutupad sa kanilang tungkulin?

Ipagpalagay na nating galit ang nakararaming miyembro ng Kamara sa lider ng CHR na si Commissioner Chito Gascon dahil hindi sila kumporme sa takbo ng pamamalakad nito sa tanggapan, pero hindi ito sapat na dahilan para idamay ang buong CHR.

Ang sa amin, maging makatotohanan naman sana ang Kamara.Huwag gawing personal ang bawat desisyon at higit sa lahat ay magkaroon ng sariling disposisyon.

Kung may mga salto man ang CHR, maaari namang silang gisahin ng paulit-ulit ng Kongreso para tumino at maipaalala ang kanilang papel sa gobyerno at hindi sa puntong titigangin sila sa pondo.

Umaasa tayong huli na ang ganitong istilo ng Kongreso na paggigipit sa pamamagitan ng hindi paglalaan ng pondo sa isang napag-iinitang tanggapan ng gobyerno.

Ibigay ang nararapat na pondo, hindi lamang sa CHR kundi sa iba pang tanggapan, departamento at ahensya ng gobyerno dahil karapatan nila ito, ang paglaanan ng karampatang pondo para tustusan ang mga panga­ngailangan ng kanilang mga tanggapan.

Kapag nagpatuloy sa panggigipit ang Kongreso, aba’y talagang titibay ang pagdududang may pinaglaanan para sa kapakinaba­ngan ng  mga mambabatas ang pondong dapat ay nakalaan sa CHR.