Horoscope 01/20/19

Toni Gonzaga
Kaarawan: Enero 20, 1984

Hindi sila basta mapapasunod sa mga bagay na karaniwang ginagawa. May sariling diskarte at madalas sinasarili nila ito. Kaya naman marami ang nagugulat o nasosopresa sa kanilang mga ideya at opinyon.

ARIES (Marso 21-Abril 19) – May gumugulo sa isip. Mas mabuting ituloy ang nauna mong plano. Gayunpaman, mahirap kumontra sa isang kapamilya. Lawakan na lamang ang pang-unawa para hindi magkagulo. Lucky color: Brown, lucky number: 30.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Bilisan ang aksyon. Makinig sa opinyon ng ilang tao sa paligid mo. Pulutin ang maganda at itapon ang hindi. Maraming puwedeng gawin sa libreng oras kaysa magkulong sa bahay. Lucky color: Gray, lucky number : 21.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 20) – May tensyon sa paligid at maaaring nagmumula ito sa isang kaibigan. Piliing maging positibo kahit na masama ang pakiramdam. Matutong makibagay sa iba. Hindi kakayanin na magtrabahong mag-isa. Magpatulong sa mga kasama. Lucky color: Maroon, lucky number” 14.

CANCER (Hunyo 21-Hulyo 22) – Walang lihim na hindi nabubunyag. Piliing ma­ging tapat kaysa magulo ang isip sa maling aksyon. Lakasan ang loob dahil makakaya mo itong lagpasan. Lucky color: Pink, lucky number: 45.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) – Piliting labanan ang kaba sa dibdib. May hawak na mahalagang impormasyon. Ingatan ito sa mga taong gustong magsamantala. Mas makakabuting itago muna ito sa sarili. Lucky color: Orange, lucky number: 30.
VIRGO (Agosto 23-Setyembre 22) – Habaan pa ang pasensya sa mga taong na­ngungulit. Huwag masyadong damdamin ang pinagdadaanan. Matatapos din ang iyong paghihirap sa tulong isang kasama na tunay na nagmamalakasakit sa iyo. Lucky color: Red, lucky number: 27.

LIBRA (Setyembre 23-Oktubre 22) – May pagka-intense ang araw na ito. Hindi mapipigil ang sarili sa kakaibang nararamdaman. Maging handa lamang sa anumang sitwasyon dahil sa napiling desisyon. Lucky color: Blue, lucky number: 5.

SCORPIO (Oktubre 23-Nobyembre 21) – Ma­ging praktikal. Isipin ang sariling kapakanan. Walang ibang makakatulong kundi ang pamilya. Bigyan ng oras at panahon. Lucky color: Green, lucky number: 1.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22-Disyembre 21) – Huwag pumasok sa situwasyon na hindi mo magugustuhan. Mag-isip hindi lang ng isang beses. Marami ang masasakripisyo kung mananaig ang gusto. Magmuni-muni muna. Lucky color: White, lucky number: 45.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) – Hindi mo kailangang mapasaya ang lahat ng tao sa iyong paligid. Sapat na bigyan sila ng oras kahit na sandali. Marami kang ginagawa kaya’t huwag nang magkunwari. Lucky color:Silver, lucky number: 37.

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18) – Matutong magbalanse sa personal na buhay. Hindi lahat ng oras ay ibinubuhos sa trabaho. Paglaanan din ng oras ang paglilibang. Kailangan ito ng isip mo para ganap na makapag-recharge. Lucky color: White, lucky number: 42.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20) – ‘Wag masyadong patangay sa pantasya. Buksan ang mata sa katotohanan. Hindi lahat ng kagustuhan ay masusunod. Lucky color: Violet, lucky number: 7.