Horoscope 03/12/2020

PISCES (Pebrero 19-Marso 20) – Mas malakas ang self-control mo ngayon kaysa karaniwan lalo na pagdating sa isyu ng pananalapi. Hindi naman pagdadamot ang tawag kung uunahin mo muna ang sarili mo bago ang panga­ngailangan ng mga taong matagal nang nagiging palaasa. Lucky co­lor: Yellow, lucky number: 26.

ARIES (Marso 21-Abril 19) – Malaki ang maitutulong ng mga kaibigan sa alanganing sitwasyon na pinagdaraanan mo. Malulusutan pa rin ito pero pili­ting matandaan ang maiiwanang leksyon. Magpakatatag. Lucky color: White, lucky number: 3.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Iwasan ang mga biglaang pagbibiro lalo na kung hindi mo ito pinag-isipang mabuti. Maaring may masirang relasyon dahil lamang sa isang biro. Lucky color: Red, lucky number: 6.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 20) – Gawin ang tama ayon sa idi­nidikta ng iyong puso at konsensya. Mas makukuha mo rin ang respeto ng karamihan. Ang hinihintay mong reward o pagkilala ay hindi na nalalayo. Lucky color: O­range, lucky number: 45.

CANCER (Hunyo 21-Hulyo 22) – Hindi naman pagdadamot ang tawag kung uunahin mo muna ang sarili mo bago ang pangangailangan ng mga taong matagal nang nagiging palaasa. Lucky color: Red, lucky number: 44.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) – Sa mga isyung may kinalaman ang gadget, marami ka pang dapat alamin. Huwag mahiyang magpaalalay kung kulang ang iyong kaalaman. Hindi dapat ikahiya ang pagtatanong. Lucky color: Blue, lucky number: 50.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 22) – Ang pagdedesisyon na kailangang gawin ay hindi magiging mahirap lalo na kung hindi mo naman kailangang lumayo sa iyong comfort zone. Panatiliin lamang na bukas ang isip sa suhestyo­n ng mga taong iyong pinagtitiwalaan. Lucky color: Silver, lucky number: 14.

LIBRA (Setyembre 23-Oktubre 22) – Magkakaroon ng isyu nga­yon sa mga kasamahan sa bahay. Isang kapamilya ang nangangaila­ngan ng iyong gabay at atensyon. Kung patuloy siyang deded­mahin lalo lamang lalaki ang isyu. ‘Wag hintaying mawala ito sa iyong kontrol. Lucky color: Gray, lucky number: 22.

SCORPIO (Oktubre 23-Nobyembre 21) – Maaring maging sentro ng araw na ito ay isyu tungkol sa isang kapamilya. Hindi masamang tumulong ngunit hindi rin naman masamang magsabi kung ta­lagang hindi mo na kaya. Lucky color: Gold, lucky number: 50.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22-Dis­yembre 21) – Mahirap magpakita ngayon ng nakangiting mukha lalo na kung umaabot na sa limitasyon ang iyong pasensya. Maaring may kina­laman ito sa isang taong nakakataas sa iyo ng posisyon. Makabubuting dumistansya muna. Lucky color: Brown, lucky number: 40.

CAPRICORN (Dis­yembre 22-Enero 19) – Kailangan mong maging organisado para maiwasan ang paulit-ulit na aksyon at mga pagkakamali. Kung mapapagplanuhan ang lahat, maaga mong makikita kung ano ang kulang at kung saan dapat dagdagan ang effort nang walang nasasayang na oras. Lucky color: Pink, lucky number: 10.

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18) – Maraming oportunidad na may kinalaman sa isang business transaction o kaya ay pagbili ng isang maha­lagang bagay. Hindi masamang kunin ang opinyon ng mga taong pinagtitiwalaan mo bago ka makumbinsing maglabas ng malaking pera. Lucky co­lor: Maroon, lucky number: 30.