Horoscope 03/13/2020

PISCES (Pebrero 19-Marso 20) – Kaya mong ma-achieve anuman ang gusto mong maging. Magtiwala lamang sa sarili dahil maraming naniniwala sa iyong kakayahan. Makabubuti ring umiwas sa mga tsismis at intriga dahil walang itutulong ito sa iyo. Lucky color: Gray, lucky number: 9.

ARIES (Marso 21-Abril 19) – Team work ang importante ngayon at sa mga susunod na araw. Makukuha mo rin ang suporta ng nakararami kaya wala kang dapat ipangamba. Kung ikaw ay single pa at handa nang pumasok sa mas malalim na commitment, isang magandang oportunidad ang ilalapit. Lucky color: Maroon, lucky number: 30.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Patungo ka na sa tagumpay at nakikiayon din ang mga pagkakataon. Pati ang aspeto ng iyong lovelife ay magiging mas makulay. Mas magaan ang magtrabaho kung may ins­pirasyon na nagmumula sa puso. Lucky color: Yellow, lucky number: 9.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 20) – Kailangan ng atensyon ang isang matagal nang relasyon. Maaring manlamig ang romansa kung hindi ito aalagaan. Sa mga single, isang oportu­nidad ang nabubuksan pero maaring kailanganin mong tanggapin ang buong pamilya ng iyong pinag-iinteresan. Lucky color: White, lucky number: 10,

CANCER (Hunyo 21-Hulyo 22) – Malaki ang nagagawa ng love para mas maging masaya ka at mararamdaman mo ito nang husto sa linggong ito. Hindi rin masamang gumawa ng hindi mo karaniwang ginagawa. Lucky color: Maroon, lucky number: 4.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) – Ang mga ideya mo ay nagbibigay inspirasyon din sa ibang tao. Umiwas lamang sa mga taong mahilig mang-intriga. Maari kang maipit sa gulo kung papayagan mo sila. Lucky color: Green, lucky number: 40.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 22) – Nararamdaman mo ngayon na pinapaha­lagahan ka ng mga taong nasa paligid mo. Magbibigay pa ito ng iba­yong inspirasyon para lalo kang magpursige. Samantalahin ang pagkakataon para matapos na ang matagal mo nang i­numpisahan. Lucky co­lor: Red, lucky number: 11.

LIBRA (Setyembre 23-Oktubre 22) – Isang impormasyon na dating mailap ay agad makukuha ngayon. Ma­laki ang maitutulong nito para magawa mo ang mga kailangang gawin. Marami rin ang gustong makasama ka sa araw na ito kaya may pagkakataon kang magpakitang-gilas. Lucky color: Silver, lucky number: 41.

SCORPIO (Oktubre 23-Nobyembre 21) – Iwasang ikum­para ang partner mo sa isang taong dati mong nakasama nang matagal. Nagiging unfair ka sa iyong mahal kung laging pumapasok ang nakaraan. Lucky color: White, lucky number: 33.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22-Dis­yembre 21) – Mas matalas ngayon ang iyong isip at pakiramdaman. Mas makikita mo rin kung sino sa mga taong nagpapakita ng kabai­tan ang tunay na mabait at kung sino ang nagkukunwari lamang. Lucky color: Red, lucky number :49.

CAPRICORN (Dis­yembre 22-Enero 19) – Makuha ka sa tingin. Kung single ka pa at naghahanap ng mamahalin, posibleng hindi mo lamang napapansin ang isang nagpapakita ng espesyal na interes sa iyo. Hindi lahat ay idinadaan sa salita. Lucky color: Gold, lucky number: 1

AQUARIUS (Ene­ro 20-Pebrero 18) – Mataas ang iyong ener­gy sa araw na ito at maaa­ring samantalahin ito upang ma-achieve mo ang isang malaking goal na matagal mo nang target. Sa mga single, isang taong kinai­nisan mo sa unang pagkikilala ang magpapakita ng mas malalim na interes. Lucky color: Violet, lucky number: 56.