PISCES (Pebrero 19-Marso 20) – ‘Wag katakutang sumubok sa mga bago. Sa una ka lamang mangangapa at mahihirapan. Ikaw pa rin ang mangi­ngibabaw sa bandang huli. Gamitin ang imahinasyon. Lucky color: Violet, lucky number: 18.

ARIES (Marso 21-Abril 19) – Kung may mensahe kang gustong iparating, nga­yon ito gawin. Linawin ang sasabihin nang matiyak mong nagkakaintindihan kayo ng kausap mo. Lucky color: Gray, lucky number: 16.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Maaari kang magkaroon ng dagdag na pera ngayon. Magiging maganda rin ang aspeto ng iyong pananalapi sa mga susunod na araw. May pagkakataon ka na para makapag-ipon. Lucky color: Pink, lucky number: 43.

GEMINI (Mayo 21-­Hunyo 20) – Magagawa mo nang tapusin ang anumang naumpisahan. Lawakan ang pang-unawa pagdating sa iyong love life para mas maging matatag ang inyong relasyon. Lucky color: White, lucky number:7.

CANCER (Hunyo 21-Hulyo 22) – Inaakala ng ibang tao na mahirap kang lapitan pero marami ka lamang iniisip kaya wala ka sa mood maging sweet. Tiyakin lamang na hindi mo idinadamay sa iyong mood ang iyong partner. Lucky color: Maroon, lucky ­number: 10.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) – Nasa iyong kamay ang paraan para ma­ging mas exciting ang buhay mo. Kung lagi kang magseseryoso, ipinagkakait mo sa sarili mo ang pagsasaya. Lucky color: Maroon, lucky number: 56.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 22) – Kung hindi ka nakakatanggap ng pagkilala na alam mong deserve mo, may kaila­ngan kang gawin at sabihin. Hanggang kailan ka magtitiis? Sabihin na ang dapat sabihin. Lucky color: ­Silver, lucky number: 30.

LIBRA (Setyembre 23-Oktubre 22) – Ikaw na ang maunang magsabi ng sorry. At kung mag-sorry man ang isang partikular na indibidwal sa iyo, tanggapin na rin ito kahit hindi siya mukhang sincere. Hindi mo kaila­ngan ng bagong kaaway. Lucky color: Silver, lucky number: 15.

SCORPIO (Oktubre 23-Nobyembre 21) – Sundin muna ang instinct at dadalhin ka nito sa tamang direksyon. Kung nagpaplano kang bumiyahe, malapit na itong matuloy. May bagong inspirasyong paparating. Lucky color: Gold, lucky number: 30.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22-Disyembre 21) – Kung mas­yado kang nagiging mapagbigay, ikaw din ang mauubusan. Kailangan mong bumalanse at isipin din ang iyong kapakanan. Mas matutulu­ngan mo ang mga umaasa sa iyo kung tutulungan mo silang tumayo sa sari­ling paa. Lucky color: Brown, lucky number: 20.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) – Kailangan mong sagipin ang isang kaanak pero ‘wag nang maghintay ng appreciation mula sa kanila. May mga taong naging bisyo na ang umasa. Lucky color: ­Orange, lucky number: 33.

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18) – Hindi masamang igiit ang gusto mo pero iwasang masyadong maging matalas ang dila habang ginagawa ito. Hindi mo gugustuhing layuan ka ng mga taong lagi mong sinasandalan sa panahon ng panga­ngailangan. Lucky color: Brown, lucky number: 44.