Horoscope 03/15/2020

PISCES (Pebrero 19-Marso 20) – Kung dati ay kinaiinisan mo ang mga tao na mahilig mag-display ng kanilang affection, ngayon ay maiintindihan mo na rin sila dahil ikaw mismo ay makakaranas nito at hindi mo mapipigilan ang sarili mo. Lucky color: Peach, lucky number: 26.

ARIES (Marso 21-Abril 19) - Isang sikreto ang mabubunyag sa iyo ng isang kaibigan. Dahil dito maiilang ka ng lapitan at kausapin ang isang tao. Ang lihim niyang paghanga sa iyo ang dahilan. Bagama’t hindi pa siya umaamin ay mahahalata mo naman sa kanyang mga kilos. Lucky color: Gray, lucky number: 19.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Maiiwasan mo na madamay sa gulo kung didistansyahan mo ang tao na siyang puno’t dulo nito. Hindi naman masamang mag-ingat lalo pa at kapag nada­may ka ay tiyak ding madadamay ang iyong pamilya. Lucky color: Blue, lucky number: 15.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 20) – Maghapon kang maghihintay sa isang tao na nangakong darating ngayong araw. Ikakansel mo ang iyong mga lakad para sa taong ito pero masusubok ang pasensya mo dahil sasapit ang gabi na ni anino niya ay hindi mo makikita. Lucky color: Apple green, lucky number: 5.

CANCER (Hunyo 21-Hulyo 22) – Mababayaran mo na rin sa wakas ang utang mo sa isang kakilala. Hindi mo naman ginusto na matagalan ito bago mabayaran, sadyang nalagay ka lang sa sitwasyon na naging masyadong mailap ang pagkakakitaan. Lucky color: Black, lucky number: 26.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) - Mabilis pa sa alas kuwatro na tutugunan mo ang pangangailangan ng isang malapit na kaibigan. Nakatatak kasi sa isip mo ang mga tulong na nagawa niya para sa iyo kaya naman hinding-hindi mo rin siya magagawang tanggihan. Lucky color: Pink, lucky number: 17.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 22) – Maging mailap man sa iyo ang suwerte ngayong araw ay hindi ka naman mabibigo sa mga darating pang araw. Kailangan mo lang talagang pagdaanan ang mga pagsubok bago ka makarating sa gusto mong level ng buhay. Lucky color: Red, lucky number: 50

LIBRA (Setyembre 23-Oktubre­ 22) – Pagbibigyan mo ang kahilingan­ ng iyong mahal kahit pa kontra rito ang iyong mga magulang. Para sa iyo ay handa kang gawin ang lahat at harapin ang lahat maibigay mo lang ang makapagpapasaya sa kanya. Lucky color: Navy Blue, lucky number: 13.

SCORPIO (Oktubre 23-Nobyembre 21) – Malalaman mo na ang sagot kung bakit naging mailap na sa iyo ngayon ang dating malapit na kaibigan. Ngayon mo masasabi na hindi talaga siya naging tunay na kaibigan sa iyo dahil naniwala siya sa sabi-sabi nang hindi ka man lang niya tinanong. Lucky color: Orange, lucky number:9.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22-Disyembre 21) – Kahit na anong pag-iwas ang gawin mo ay hindi mo maiiwasan ang responsibilidad mo bilang ina. Huwag mong ipabahala ang lahat sa iyong mga kapatid na marami na ring nagawang sakripisyo para sa iyo. Kailangan mong tumayo rin sa sari­ling mga paa. Lucky color: Green, lucky number:8.

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) - Ang isang gawain na kinalimutan mo na ay magkakaroon ka ulit ng interes ngayon. Hindi ka sigura­do kung meron kang mapapala dito basta gusto mo lang mag-enjoy at gusto mong maging aktibo ulit dito. Lucky color: Gold, lucky number: 56.

AQUARIUS (Enero 20- Pebrero 18) – Maaagapan mo na ngayon ang isang oportunidad na nakalampas sa iyo noon. Ito ay dahil sa tulong ng isang dating kasamahan sa trabaho. Hindi mo inaasahan na siya pa ang magiging daan ngayon para makuha mo ang gusto mo. Lucky color: White, lucky number: 47.