ARIES (March 21-April 19) – May itinatagong imporasyon tungkol sa pera ang kasama sa bahay. Masosopresa ka. Huwag nang magtanong kung hindi sigurado sa gustong marinig na sagot. Asikasuhin ang sarili para sa pagbabago.

TAURUS (April 20-May 20) – Bigyang halaga ang oras. Tumulong sa nangangailangan. Bilisan ang kilos para hindi mahuli sa lakad.

GEMINI (May 21-June20) – May bagong pag-ibig. Kailangang pumili ng karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Ibase ang desisyon sa nakikita huwag sa narinig lamang.

CANCER (June 21-July 22) – Magtiwala sa kakayahan para makamit ang inaasam na pangarap. Malakas ang kumpetisyon. Magsipag para madagdagan ang kaalaman.

LEO (July 23-August 22) – Gantihan ng tanong ang tanong na ibinabato sa iyo para maipunto ang opinyon. Panindigan ang paniniwala. Maisasalba ka ng pamilya sa isang problema.

VIRGO (August 23- September 22) – Tumingin-tingin ng bagong investment. May isang gamit sa kuwarto na maghahatid ng suwerte. Ingatan itong mabuti.

LIBRA (September 23- October 22) – Huwag magsalita sa kumpulan lalo na tungkol sa personal issue. Isang nagmamahal ang naghihintay sa iyo sa matagal nang panahon.

SCORPIO (October 23-November 21) – Mag-overtime hindi para lang sa kita kundi ipakita na kaya mo ang trabaho. Huwag kalimutang magbayad ng utang. Magbawas ng gastos.

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – Mapapansin ang galing sa bagong hobby. Gaganda ang takbo ng lovelife. May biglang  maalala na magpapatawa sa iyo. Ikondisyon ang katawan para sa mabigat na trabaho.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Harapin ang problema sa pera. Ipagtanggol ang sarili kung palagay mo na tama at nasa katwiran ka. Ibahin ang paksa kung hindi ka kumportable dito.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Mamasyal kahit sa malapit na lugar. Dalawin ang kaibigan. May magandang matutuklasan hinggil sa nakaraan ng kasuyo.Mag-I love you sa tunay na minamahal.

PISCES (February 19-March 20) – Iwasan ang sobrang pag-iisip. Huwag magpadala sa mabulaklak na salita. Igalang ang opinyon ng iba kahit pa kontra ito sa iyong paniniwala. Lucky color: red, lucky number: 12