ARIES (March 21-April 19) – Makakaharap ang iba’t ibang klase ng tao at magugustuhan mo ito. May isang mangingibabaw sa grupo. Nasa iyo kung magiging kaibigan o kaaway ito. Lucky co­lor: Brown, lucky number: 15.

TAURUS (April 20-May 20) – Maging mabusisi sa pipirmahang papeles. I-monitor ang cash flow at tsekin ang laman ng credit cards. Walang dapat na ikatakot kung totoo naman ang mga sinabi. Lucky color: White, lucky number: 16.

GEMINI (May 21-June 20) – Hindi kumportable pero sa simula­ lang ito. Tanggapin na lang para mas madaling maka-adjust ang pamilya. Magugulat sa dami ng admirers. Lucky color: Silver, lucky number: 5.

CANCER (June 21-July 22) – May namumuong romansa sa pali­gid. May taong laging iniisip na gusto mo rin ma­laman kung iniisip ka rin. Masosorpresa sa isang mabilis na sagot na sa tingin mo ay may kinalaman sa planong negosyo.Lucky co­lor: Maroon, lucky number: 9.

LEO (July 23-August 22) – Alam mo ang gusto mo kaya marami ang humahanga sa iyong lakas ng loob. Maiipit sa maraming gawain sa bahay at sa trabaho. May malakas na temptasyon, pigilan ang sarili. Lucky color: Black, lucky number: 20.

VIRGO (August 23- September 22) – Mahirap kang tanggihan sa lakas ng convincing po­wer. Maging mabait sa taong hihingan ng pabor. Lucky color: Blue, lucky number: 30.

LIBRA (September 23-October 22) – Walang ibang nasa isip kundi ang planong trip o pamamas­yal. Ipaalam agad ito sa mga kasama para hindi sila mabigla. Walang makakapigil sa iyo sa gusto mong gawin kahit na nag-aalangan ka pa rito. Lucky color: Pink, lucky number: 36.

SCORPIO (October 23-November 21) – Isang espesyal na tao ang gusto mo na laging nakikita at kasama. Lapitan na ito at sabihin ang nararamdaman. Ikakagulat ang sagot ng taong ito na magpapasaya sa buong araw. Lucky color: Gold, lucky number: 40.

SAGITTARIUS (November 22-December 21) – Hindi na mababago pa ang naging desisyon. Ihanda ang sarili sa consequences nito. Maglaan ng oras sa mga mahal sa buhay na matagal mo nang hindi nakakasama. Lucky color: Orange, lucky number: 48.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Good timing para hu­mingi ng reward, bonus o dagdag-sweldo. Super confident sa magandang resulta ng proyekto. Pero kwidaw lang baka mabansagang mayabang at presko. Lucky color: Black, lucky number: 11.

AQUARIUS (Janua­ry 20-February 18) – Maging realistic sa isyu na may kinalaman sa pera. May oras pa para sorpresahin ang kasuyo na maghihintay lang sa iyo. Huwag ipagdamot ang libreng oras para mapasaya ang minamahal. Lucky color: Green, lucky number: 25.

PISCES (February 19-March 20) – Malilibre sa responsibilidad. Oras na para sarili naman ang ayusin at asikasuhin. Huwag ma-guilty sa bagong set-up sa buhay dahil kusa itong nangyari at hindi mo ginusto. Lucky color: Vio­let, lucky number: 7.