Horoscope 11/04/2017

Horoscope

ARIES (March 21-April 19) — Ma­lakas ang imahinasyon. ­Ga­wing routine ang pagpapa­kumbaba hanggang sa maging natural na ito sa iyo. Mas maraming matutuwa sa pagbabago ng ugali. Lucky ­color: White. Lucky number: 11.

TAURUS (April 20-May 20) — May kapalit ang sakri­pisyo. Itu­loy na ang ­planong trip kasama ang minamahal. Solohin ang mundo na matagal mo nang inaasam-asam. Lucky color: ­Yellow. Lucky number: 26.

GEMINI (May 21-June20) – Kumilos nang tama sa isang okasyon na pupuntahan. May mangyayaring malaking eksena kaya’t ihanda ang sa­rili. Huwag ipagpapabukas ang pwedeng gawin ngayon. Lucky color: Red. Lucky number: 7.

CANCER (June 21-July 22) — Huwag iwanan ang kasuyo na nangungulila. Ikaw lang ang masasandalan sa ngayon. Ipagpaliban muna ang pag-alis lalo na sa gabi. Lucky co­lor: Gray. Lucky number: 15.

LEO (July 23-August 22) — Maraming regalong matatanggap pero may isang mamumukod-tangi. Pulutin ang magandang payo. Maging rea­listic sa estado ng buhay. Iwasan ang walang saysay na paggasta. Lucky color: Violet. Lucky number: 29.
VIRGO (August 23- September 22) — Huwag tanggapin ang alok na walang dokumento. Pang­hihinayangan ang bagay na biglang nawala. Magpalipas muna ng ilang araw bago magkuwento. Marami ang maniniwala sa iyong panig. Lucky color: Yellow. Lucky number: 11.

LIBRA (September 23- October 22) — Huwag haluan ng kalokohan ang trabaho na ipinagkatiwala sa iyo. May isang kapamilya na biglang lalapit at hihingi ng tulong. Dumukot kung may extra money pa. Lucky color: Blue. Lucky number: 40.

SCORPIO (October 23-November 21) — Iwasang magtaray hangga’t hindi pa alam ang buong kuwento. Magugulat sa isang phone call. Bayaran ang utang na matagal nang ipinangako. Lucky color: Maroon. Lucky number: 35.

SAGITTARIUS (November 22- December 21) — Tumanaw ng utang na loob sa taong nakatulong. Huwag basta magsalita nang tapos. Isan­tabi muna ang pride na nagpapagulo sa relasyon. Lucky color: O­range, lucky number: 20.

CAPRICORN ­(December 22-January 19) — Biglang manlulumo sa balita. Lakasan ang loob dahil dumara­ting talaga ang pagsu­bok sa buhay. Marami ang dadamay at handang tumulong. Lucky color: Peach. Lucky number: 4.

AQUARIUS ­(January 20-February 18) — Magugulat sa big­lang makikita. Kung hindi pa okay ang lahat sa iyo, huwag munang lu­mabas. Pahilumin muna ang sugat na matagal mo nang iniinda. Lucky ­color: Gold. Lucky number: 40.

PISCES (February 19-March 20) — Mag-iba naman ng fashion style. May lihim na na­ngungutya sa iyong likuran. Ingat sa doble-karang kaibigan. Matu­tong magtimpi kahit galit na galit na. Lucky color: Black. Lucky number: 43