Horoscope 12/15/2017

Horoscope

ARIES (March 21-April 19) – Magpakumbaba. Hindi kaila­ngang magtaas ng boses para sa gustong sabihin. Isang tao na dating ayaw mo na katrabaho ang biglang makakapalagayan ng loob. Lucky color: yellow, lucky number: 11.

TAURUS (April 20-May 20) – Marami pang malalamang sikreto. Hindi kailangang bilhin ang bawat gustuhin. Tipirin ang pera para hindi na mangutang kapag naubusan. Lucky color: maroon, lucky number: 8.

GEMINI (May 21-June 20) – Huwag ipagpabukas ang pwedeng gawin ngayon. Unahin ang health. Ipakonsulta agad ang kirot sa tagiliran para mapanatag agad. Lucky color: red, lucky number: 23.

CANCER (June 21-July 22) – Hinay muna sa mga aktibidad. Huwag sagarin ang lakas para hindi mabigla. Magpalakas muna bago mag-work. Ipahingang mabuti ang pagod na katawan. Lucky color: white, lucky number: 41.

LEO (July 23-August 22) – Walang mawawala kung tatanggihan ang alok. May isang kasamahan na laging nakatitig. Lumingon sa pa­ligid para makita mo kung sino ito. Lucky color: red, lucky number: 5.

VIRGO (August 23-September 22) – Dadagsain ng magandang alok. Huwag magmalaki kung mas marami ang napunta sa iyo. Mas susuwertehin kung tahimik na gagalaw.Lucky color: blue, lucky number: 9.

LIBRA (September 23- October 22) – Ayusin ang pakikipag-usap. Mas magiging maayos ang lahat kung kalmado lang. May mararating ang pagiging masinop sa gamit.Lucky color: green, lucky color: 29.

SCORPIO (October 23-November 21) – Ipasyal ang mga alagang hayop. May kakaibang tuwa ang hatid ng sikat ng araw. Tikman ang nilutong ulam na para lang sa iyo. Lucky color:  orange, lucky number: 30.

SAGITTARIUS (November 22- December 21) – May liwanag na iikot sa dilim. Itayo ang bandera ng mga malulusog. Makisabay sa katuwaan. Huwag persona­lin ang mga biruan na nagpapasaya sa usapan. Lucky color: brown, lucky number: 25.

CAPRICORN (December 22-January 19) – Mag-exercise. Walang makakatulong sa iyo kundi ang sarili. Labanan ang matinding lungkot. Huwag sumuko dahil lilipas din ang lahat. Lucky color: silver, lucky number: 20.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Tuloy ang buhay. Maraming magagawa kung magtatrabahong mag-isa. Tignan ang mukha sa salamin bago lumabas ng bahay. Lucky color: black, lucky number: 44.

PISCES (February 19-March 20) – Lapitin ng gulo. Isarado mabuti ang bahay bago umalis. Lumayo muna kung ito ang kailangang gawin. I-double check ang mga gamit sa bahay dahil baka masalisihan. Lucky color: maroon, lucky number: 19.