CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) – Wala sa mood gumalaw. Pero kailangan pa rin tapusin ang tambak na trabaho. Kahit paunti-unti ay gawin ito para hindi mapagalitan at mabutasan ng iyong amo. Lucky color; Maroon, lucky number: 50.

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18) – Magiging abala sa araw na ito. Piliting magawa ang mga gawain na kaila­ngang tapusin. Mag-focus dahil hindi makakatulong ang anumang distraksyon. Lucky color; Yellow, lucky number ;6.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20) – Huwag mong pangarapin ang bagay na hindi sa’yo. Oo nga’t walang forever sa mundo pero hindi ibig sabihin nito ay dapat mo ng ikasiya ang kalungkutan ng iba. Matutong makisimpatya. Lucky color: White, lucky number:15.

ARIES (Marso 21-Abril 19) – Magnilay dahil kailangan mo ito para sa sarili. Nauubos ang iyong lakas dahil sa mga drama ng ibang tao. Kumalma at magrelaks. Hindi healthy ang sobrang pag-iisip. Lucky color: Gray, lucky number : 8.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Mas magiging kumplikado ang problema dahil sa biglaang desisyon. Balikan na lang mga ito kapag may mahabang oras. May mga isyu na nangangaila­ngan ng pag-aaaral at konsultasyon. Lucky color: Red, lucky number: 43.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 20) – Ayaw ng iyong mga kasamahan na pag-usapan ang tungkol sa emosyon. Lalo lang lalayo ang loob ng mga taong concerned sa isyu. Irespeto ang kanilang mga desisyon. Mas tama na manatiling grounded at mapagkumbaba. Lucky color: Yellow, lucky number: 11.

CANCER (Hunyo 21-Hulyo 22) – Hirap kang mag-umpisa uli. ‘Wag mawalan ng pag-asa kahit parang kalaban mo ang lahat ng tao. Masyado lang mataas ang expectations mo sa iyong sarili. Subukang ibaba ito para maging simple at masaya. Lucky color: Blue, lucky number: 33.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) – Maging mabait at iwasang may makagalit na tao sa araw na ito. Mahalagang kumilos ng tama sa lahat ng oras. ‘Wag problemahin ang mga bagay na hindi mo naman problema. Lucky color: White, lucky number: 47.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 22) – ‘Wag isisi sa iba ang mga nangyari. Ikaw ang mas nakakatanda kaya na sa iyo ang responsibilidad. Unawain na hindi lahat ng ginusto ma ang siyang mangyayari. Lucky color: Maroon, lucky number: 40.

LIBRA (Setyembre 23-Oktubre 22) – May makakapansin sa iyong pagbabago. Aminin man ito o hindi, isa lang ang sigurado na dahil ito sa bago mong inspirasyon. Maraming tukso pero mas mananaig ang iyong pagmamahal sa taong tunay mong iniibig. Lucky color: Red, lucky number: 7.

SCORPIO (Oktubre 23-Nobyembre 21) – Parang ‘di gumagana ang iyong isipan. Mas gusto mong magmukmok at matulog. Anuman ang totoong pinagdaraanan ngayon ay iyong malalagpasan. Labanan ang masasamang iniisip sa sarili. Lucky color: Orange, lucky number:34.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22-Dis­yembre 21) – Mahihirapang maki­pag-usap. Dahil ito sa sobrang pagod at kawalan ng tulog. Magpaalalay sa mga kasamahan. ‘Di mo kakaya­ning mag-isa ang mabigat na trabaho. Lucky color: Yellow, lucky number: 16.