HOSEA 5:1

Nabalitaan ng mga haring Amorreo sa kanluran ng Jordan at ng mga haring Cananeo sa baybayin ng Dagat Mediteraneo na pinatuyo ni Yahweh ang Ilog Jordan nang tumawid ang bayang Israel. Dahil doo’y nasindak silang lahat, at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita.