Bukod sa nagmi­mistula tayong basang sisiw kapag natiyempuhan ng ma­lakas na buhos ng ulan, kawawa rin ang mga dala nating gadgets gaya ng cellphone, camera at iba pa.

Kung hindi waterproof ang cover ng inyong cellphone, tiyak na prone ‘yan na mabasa lalo na kung ‘di maiwasang mag-text o tumawag habang umuulan at walang masilungan.

Sabi ng mga eksperto, huwag mag-panic! Sakaling mabasa ng ulan ang gadgets gaya ng cellphone, patayin agad ito. Alisin ang battery. Da­han-dahan pero may puwersang i-shake ang telepono para mabawasan ang tubig sa loob nito.
Makatutulong din daw kung lilinisin ang cellphone gamit ang cotton buds na may alcohol – active ingredient daw ito para mas mabilis na mag-evaporate ang tubig sa loob ng gadget.

Pagkatapos nito – puwede nang ilagay sa resealable plastic bag na may bigas ang nabasang cellphone. I-a-­absorb nito ang moisture ng telepono. Maghintay nang mahigit 24 oras bago buksan. Tiyak na aandar uli ang iyong cellphone.

Huwag na huwag daw gagamit ng hair dryer o blower para patuyuin ang nabasang cellphone. Posible ka­sing lalong masira ito dahil sa circuit damage na dulot ng electromagnetism. Huwag ding ila­lagay sa microwave ang nabasang gadgets. Hindi rin ito makatutulong. Baka masira lang lalo ang iyong cellphone.

May kamahalan nga lang, pero effective naman kung gagamit ka ng waterproof cover para sa iyong cellphone at iba pang gadgets. Kung ‘di ako nagkakamali, mura na sa isang libong piso ang isa nito.

Ang sa akin lang, kung walang budget na bumili ng waterproof cover, lagi na lang magdala ng resealable plastic bag na puwedeng paglagyan ng iyong gadgets kapag umu­ulan. Subok na ‘yan. Ginamit ko rin ‘yan noong field reporter pa ako kung saan mas exposed sa mga ganitong insidente.