NGAYONG nasa Genaral Community Qurantine (GCQ) na ang marami sa ating mga lugar ay hati na ang atensiyon sa dapat unahin, ang pag-iingat sa COVID-19 pandemic o ang kumakalam na sikmura ng ating mga kababayan.

Hindi natin masisi ang marami dahil sa halos tatlong buwan na ang sitwasyong ito at wala pa ring bakuna na maaring gamitin para makapamuhay tayo ng normal.

Maging ang sitwasyon sa biyahe patungo sa mga lugar ng trabaho ay napakalaking problema pa rin na humahantong na sa paglalakad ng marami basta makapagtrabaho lamang.

Dumating na din tayo sa puntong kapag nanggaling sa labas ng bahay ay kailangang hubarin at agad na labhan ang ginamit na damit dahil takot tayo na baka may virus ito at makahawa sa mga mahal natin sa buhay ngunit wala itong pruweba pero hindi masamang maging eksaherado.

Maging ang mga delatang ating pinamili ay may mga kababayan tayong isa-isang pinapahiran ng alcohol sa takot na baka may virus at makahawa at marami pang paniniwala na hindi tiyak kung tama o mali.

Pinatototohanan ito ng Head of the Infectious Disease Clinic, University of Maryland, USA na naglabas ng makatotohanan, tapat at praktikal na panuntunan.

Na dapat ay tanggapin na natin ng may buong pag-iingat na mahaba pa ang panahon na makikipaglaban tayo sa COVID-19 ngunit huwag tayong mag-panic at sa halip ay gawin nating kapaki-pakinabang ang bawat isa.

Wala na tayong magagawa kung nagkalat na ang virus maliban sa pagsusuot ng facemask, regular na paghuhugas ng kamay, madalas na paliligo , palakasin ang pangangatawan at sundin ang physical distancing.

Kung wala naman kayong pasyente o kaanak na may COVID-19 na kasama sa bahay ay normal na paglilinis lamang ang kailangan at hindi na kailangan na mag-disinfect sa buong kabahayan.

Wala ring patunay na ang mga binibili nating pagkain ay dinadaluyan ng COVID-19 dahil hindi ito food infection, ito ay iniuugnay sa drops of infection tulad ng ‘flu, maaari kang mawalan ng pang-amoy na may allergies at viral infections ngunit hindi ito sintomas ng COVID-19.
Ang COVID-19 ay hindi rin umano nagtatagal sa ere ng matagal dahil ito ay respiratory droplet infection na kailangan ng close contact para mahawa ang isang tao.
Ang hangin natin ay malinis at maaari tayong maglakad-lakad basta panatilihin lamang ang inuutos na proteksiyon at pag-iingat habang hinihintay natin ang bakuna laban dito.

Sapat na rin ang paggamit ng mga normal na sabon at hindi na kailangan ng antibacterial soap dahil ang COVID-19 ay virus at hindi bacteria.
Wala ring basehan na ang suot ninyong sapatos galing sa labas ng bahay ay may COVID-19 ngunit hindi rin masama na linisin ito, tulad nang pagsusuot ng facemask sa mahabang oras ay nakakaapekto na sa inyong paghinga at oxygen levels kaya makabubuting isuot ito sa mataong lugar lamang.

Hindi rin magandang ideya ang pagsusuot ng gloves dahil mabilis itong kapitan ng virus at posibleng malipat kung aksidenteng mahawakan mo ang iyong mukha, kaya mas mabuti pa rin ang maya’t-mayang paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol.

Gumawa ng paraan na masikatan ng araw, mag-ehersiyo at kumain ng masustansiya sa halip na magmukmok sa isang sulok at maghintay ng kamatayan.