‘Ika nga ng resi­dent meteoro­logist ng Kapuso Network na si Mang Tani, dapat ‘I am ready’. Ngayong panahon ng tag-ulan, kailangang mas maging handa. Paghahanda naman talaga ang pinakama­bisang sandata para makaiwas sa peligro at panganib na posibleng idulot ng masamang panahon.

Dapat alam ang gagawin sakaling tamaan ng kalamidad ang inyong lugar.

Una sa lahat, ma­ging updated sa ulat-panahon sa pamamagitan ng radio, TV at internet. Makatutulong na may alam ka sa ba­lita para maaga ka ring makapaghanda.

Kung madalas bahain ang inyong lugar, maglagay ng sandbag sa pinto para hindi pasukin ng tubig-baha ang inyong bahay.

Bago pa tumama ang bagyo, i-check kung may kailangang ayusin o kumpunihin sa inyong tahanan. Ipuwesto sa second floor o matataas na parte ng bahay ang mga kasangkapan para hindi masira ng tubig-baha. Mainam din kung tatakpan ang mga saksakan o outlet para hindi abutin ng tubig.

Tiyaking mabuti na matibay ang bubong at bintana ng bahay upang kayanin ang malakas na ihip ng hangin.

Putulin ang mga mahahabang sanga ng punong-kahoy na malapit sa bahay.

Kung lalabas ng bahay, huwag kalimutang magdala ng rain gears gaya ng payong o kapote, jacket at kahit ano pang makapagbibigay ng proteksyon o magsisilbing panangga laban sa ulan.

Importanteng maghanda rin ng emergency bag na puwede mong bitbitin sakaling kailanga­ning lumikas o mawalan ng suplay ng kuryente dahil sa bagyo. Lalamanin nito ang mga sumusunod: battery-powered radio, flashlight, kandila, posporo, extra battery, first-aid kit at mga pagkaing hindi agad nasisira tulad ng de-lata, instant noodles, biscuits at drinking water.

Ipuwesto ang emergency bag sa lugar na madaling makita at kuhanin sakaling kailangan ang mabilisang paglikas.

Isulat sa notebook at i-save sa cellphone ang mga emergency number upang makahingi agad ng tulong sa oras ng sakuna.

Ang sa akin lang, may punto ang sabi sa progra­mang ‘Red Alert’ ng ABS-CBN, ligtas ang may alam! Hindi man natin ma­iwasan ang pagdating ng kalamidad, mahala­gang may alam tayo kung paano makakaiwas sa peligrong dulot nito.