Iba pang iregularidad sa PhilHealth uriratin

Kaye Dacer

Huwag dapat tantanan ang pag-iimbestiga sa mga sangkot sa pag­lustay sa pondo ng PhilHealth sa ‘ghost dialysis’.

Kailangang panagutin ang lahat ng sangkot kabilang ang mga kasapakat ng mga dialysis center na mga tauhan at opisyales ng PhilHealth.

Nakakalungkot ang kalokohang ito sa PhilHealth dahil hindi lang ang gobyerno ang nabiktima kundi ma­ging ang mga patay na kinakasangkapan para makapangolekta gamit ang kanilang modus.

Kaakibat ng pasabog na ito sa PhilHealth ay baka maaari ring im­bestigahang mabuti ang iba pang tran­saksyon sa tanggapang ito dahil sa impormas­yong ating nakalap na bahagi lamang ito ng birahan ng mga namamayagpag na grupo sa loob ng ahensiya.

Mas marami pa raw kalokohan sa opisi­nang ito na matagal nang nangyayari pero nananatiling tikom ang bibig ng ilan dahil sila-sila ay nakikinabang.

Umaasa tayong may kahantungan ang mga isinasagawang im­bestigasyon upang sa gayon ay magkaroon naman ng hustisya ang walang pakundangang pag­lustay ng bilyon-bil­yong piso para sa kapakanan ng isang opisyal.

Sabagay nga naman, napakaraming benepis­yo ang kino-kober ng PhilHealth pero naka­lulungkot na hindi lahat ng benepis­yaryo ay ini-enjoy ang pakinabang dahil sa napakaraming rekisitos na hinihingi ng mga taga-PhilHealth pero ang katotohanan pala ay nagagamit nila sa kalokohan ang pondong dapat ay napapakinabangan ng mga miyembro.

Sa mga miyembro ng PhilHealth ipaglaban natin ang ating karapatan sa mga benepisyong dapat ay tinatamasa natin.

Huwag nating ha­yaang manaig ang mga galamay ng sindikato gamit ang pondo ng pamahalaan na dapat ay para sa atin.