Ang Belgian-French na si Adolphe Sax ang imbentor ng instrumentong Saxophone. Siya ay ipinanganak sa France suba­lit namuhay ng matagal sa Paris. Sa edad na 15 ay nagsimula siyang lumikha ng iba’t ibang uri ng instrumento dahil ito ang kinalakihan niyang negosyo mula sa kanyang mga magulang.

***

Ang imbentor ng Piano ay si Bartolomeo Cristofori na namuhay mula­ noong 1655 hanggang 1731. Siya ay ipinanganak sa Padua, Italy.

Sinasabing si Cristofori ay ginawang tagapangalaga ng mga instrumento ng noo’y prinsipe ng Tuscany na si Ferdinando de Medici dahil sa eksperto siyang tagagawa ng harpsichord at iba pang string instruments.

Ang tatlong unang pia­nong ginawa ni Cristofori noong 1720 ay nana­natiling buo pa rin hanggang ngayon.

Inimbento ang piano ni Cristofori upang pagsamahin ang lakas ng tunog ng harpsichord at dynamics­ naman ng clavichord.

Si Sebastian LeBlanc naman na isang family friend ang nagmungkahi na pagpalitin ang kulay ng mga tiklado ng piano, sa mga una kasing ­piano na nilikha ni Cristofori, ang mga accidental keys ay puti samantalang ang natural keys ay kulay itim na kabaligtaran sa mga nakikita nating mga piano keys ngayon.

Si Gottfried Silbermann naman ang nagdag­dag ng damper pedal sa piano.

Ang sikat namang si Jean Louis Boisseot ang nagdagdag ng sustain pedal para sa piano noong 1844 na kalauna’y mas pinaganda pa ni Steinway noong 1874 at dinagdagan ng mas maraming effects.