Independence Day

Usapang Ofw ni Chingbee

May iba’t ibang antas ang ‘kalayaan.’ May samu’t saring pakahulugan ito sa bawat tao.

Halimbawa, kalayaan sa paggamit ng salitang banyaga na ating gagawin sa lathain na ito. Naks, ang lalim ba?

Sa mga nasyon, karaniwang ginagamit ang ‘kalayaan’ kaugnay ng pagbasag sa tanikalang iginagapos sa isang lipi tulad ng ginawang pagkawala ng lahi ni Gat Jose Rizal at Andres Boni­facio sa pananakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapon.

May mga pansarili ring uri ng ‘kalayaan’ tulad ng pagbitaw halimbawa ng isang babae o lalaki sa isang mapang-abusong relasyon na nagpapababa sa kanyang pagkatao.

Salat sa kaalaman?

Para sa mga Filipino na nagtatrabaho sa loob o labas man ng bansa, ang ‘kalayaan’ ay maaaring may kinalaman sa pagkawala o pagtakas sa mapaniil na kondisyon ng paninilbihan.

Karaniwang nababanggit rin ang ‘kalaya­ang pampinansiyal’ sa mga nagtatrabaho sa labas ng bansa na madalas ilarawan na salat sa kaa­laman upang gumanda ang estado sa buhay.

Hindi ba’t ang sabi nga sa isang pag-aaral ay isa lang sa bawat sampung OFW ang nagkakaroon ng sapat na ipon mula sa kung ilang dekada ng pagtatrabaho upang mabuhay nang maayos sa panahon ng pagreretiro?

Buwis-buhay

Sa Mindanao sa kasalukuyan, ang hangad ng ating pamahalaan ay mapalaya ang ating mga kababa­yan, lalo na iyong mga naiipit ngayon sa labanan sa Marawi City, mula sa kuko ng bandidong grupong Maute at Abu Sayyaf.

Marami na sa hanay ng ating mga sundalo at kapulisan ang nagbuwis na at magbubuwis pa ng buhay sa altar ng ‘kala­yaan’ kung saan ay dugo ang ipinupuhunan.

Isang araw bago ang Araw ng Kalayaan noong Linggo, may limangpu’t-walong mga bayani na ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at Pambansang Kapulisan ang nagsipaghugot ng kani-kanilang huling hini­nga upang matamasa natin ang ating kalayaan.

Hungkag

Sa Araw ng Kalayaan, Hunyo 12, 2017, isapuso at isaisip natin — pasyalan natin sa ating diwa ang mga hapag kainan sa ­apat na sulok ng Pilipinas na batbat ng bakanteng mga silya.

Mga silyang hungkag sa mga lamesang puno ng dusa at kalungkutan sa mga tahanang inalisan ng mga ama, mga anak o kapatid nang sa ganu’n ay manatili tayong malaya.

Para sa mga bayani ng ating lahi, ang ating taos-pusong pasasalamat. Hindi namin kayo kalilimutan kailanman.