Nagpa-panic na ang buong Luzon sa curfew na ipinapatupad ng gobyerno at sa posibleng pagbabawal na sa lahat na lumabas at maging sa commuter system.

Daming apektado sa lumaganap na COVID-19 at maging kaming artista at maliit na negosyante ay nasagasaan rin.

Wala tayong magagawa kundi ang sumunod sa patakaran at advice ng gobyerno at ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil ito ang makabubuti para sa lahat.
Ang kawawa dito ay ang mga maliit na tao na nabubuhay lang sa pang-araw-araw na kinikita.

Paano sila makakapag-imbak ng kanilang mga pagkain sa total community quarantine?

Mas matindi pa sa bagyo, lindol o kalamidad ang idinulot ng COVID-19.
Lahat ng mga health worker ay nasa bingit ng kapahamakan dahil sila ang frontliners sa pagbibigay ng assistance sa mga infected ng COVID-19.
Halos lahat sa kanila ay hindi na nakakauwi sa pamilya.

Mano-mano ang paghawak nila sa pasyente na walang anumang mabisang protesyon (gaya ng gloves, masks, suit na hindi sila tatablan ng virus).
Ipagdasal natin ang mga health worker natin na sana makaligtas sila sa panganib na ito.

Kung meron tayong magagawa para sa kanila, kahit ang ibsan ang kanilang pangamba, pagod, gutom ay gawin po natin.

Ipagdasal din natin ang mga police at military authorities na malayo sa infection.

Panginoong Hesu Kristo, kaawaan Mo po ang buong mundo. Patawarin Mo kami sa aming pagkakasala. Tanggalin Mo na po ang COVID-19 para sa kaligtasan ng lahat. Pinupuri Ka namin aming Diyos na makapangyarihan.