Ngunit ang lahi Ng bansang Israel ay magtatagumpay, Matatamo nila ang kadakilaan.