ISAIAH 62:12

banal-na-aral

Ikaw tatawaging “Bayang Banal ng Diyos,”
‘Bayang iniligtas ni Yahweh.’
Ang Jerusalem ay tatawaging
“Lungsod na mahal ng Diyos.”
“Lungsod na Hindi Itinakwil ng Diyos.”