Ngunit ikaw lamang, Yahweh, ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na nabubuhay, ang Ha­ring walang katapusan. Nayayanig ang sanlibutan kapag ikaw ay nagagalit, at walang bansang makatatagal sa tindi ng iyong poot.