Matatalos ng sinumang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko’y mula­ sa Diyos o nagsasalita  lamang ako nang sa ­ganang aking sarili.