Sumagot si Gedeon, “Hindi ako ni ang aking anak ang maghahari sa inyo kundi si Yahweh.”