Kailangang magulantang

payong-kapatid-box

Dear Kuya Rom,

Tawagin mo na lang akong Zeny. Ako ay namumuhunan, nagpapautang sa mga negosyante sa palengke. Maganda ang kita dahil may konting patong sa bayad nila sa akin.

Sa palengke, isang lalaki ang naging malapit sa akin. Na-in love ako sa kanya, kaya pumayag akong magsama kami. First time kong magkaroon ng karelasyon, kaya pakiramdam ko lasing ako sa pag-ibig.

Pagkatapos ng isang taon, nalaman kong may apat siyang anak sa iba’t ibang babae. Humingi siya ng tawad sa kanyang paglilihim at pinatawad ko siya. Dumating sa puntong pinapakialaman niya ang mga pautang ko sa palengke. Ginagamit niya ang pangalan ko, naniningil at napupunta sa kanya ang pera.

Tulad ng dati, nangatwiran siya. May sakit daw ang isa niyang anak. Pero nag-imbestiga ako at nalaman kong walang sakit ang bata. Ang paliwanag niya may utang siyang kailangang bayaran, kaya niya nagawa ito.

Sinabihan ako ng ate ko. Nakakagulantang ang narinig ko. Layuan ko raw ang lalaking ito bago ­masira ang buhay ko dahil sa kanyang pagsisinungaling at maubos niya lahat ng pera ko. Mag-invest daw ako sa ibang paraan.

Ngayon, naguguluhan ako. Parang hindi na ako mabubuhay kung wala akong kasama. Kuya, paano ba ang lumayo kung ang lakaking ito ay nangakong pakakasalan ako? — Zeny

Dear Zeny,

Ang pangako ng lalaking ito na pakakasalan ka ay isa sa marami niyang pagsisinungaling. Kapag nagsi­mula ka sa kasinungalingan, ang lahat ay mawawalan ng kabuluhan.

Mahal ka ng kapatid mo. Responsibilidad ­niyang protektahan ka. Nakikita niyang mali ang ­takbo ng iyong pamumuhay, nakakatulog ka sa bisig na isang masama at mapagsamantalang lalaki. ­Naisip ng ate mo, oras na para matauhan ka. Kailangang ­magulantang ka.

Paano ka lalayo? Unawain mong nasisira na ang iyong buhay. Kailangang iligtas mo ang iyong sarili. Tumakas ka sa pagkabilanggo sa kasamaan at kasalanan.

Kumaripas ka ng takbo papalayo rito, huwag kang lumingon sa nakaraan at ituon mo ang iyong sarili ­patungo sa isang bagong buhay.

Singilin mo lahat ng iyong pautang. Lumayo ka sa pook na ito. Manirahan ka sa ibang lugar. Mag-aral ka ng tamang pagkita ng pera at magbago ka ng pagkaka­kitaan.

Kung may pera kang puhunan, ilagay mo ito sa bangko, tuturuan ka nila ng magandang investment, ­tutulungan ka nilang palaguin ang pera mo.

Higit sa lahat, lumapit ka sa Panginoong ­Jesu-Cristo. Siya ang ating Tagapagligtas.

Hingin mo sa Kanya na ­iligtas ka sa kasalanan, turuan ka sa matuwid na pamumuhay at gabayan kang matagpuan ang lalaking ­hindi sinungaling, hindi gahaman sa pera at iibig sa iyo ng tapat. May God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom