Kalusugan ng isipan

Dear Abante Tonite:

Ang isa sa problemang hindi napapansin sa lipunan ngayon ay ang kalusugang pangkaisipan ng mga tao o ang kanilang ‘mental health’. Sobrang daming tao ang hindi alam ang kanilang gagawin upang labanan ang kanilang sariling utak.

Sobrang daming tao ang naaapektuhan ang pang-araw-araw na buhay dahil sa mga isyu sa kalusugang pangkaisipan nila. Magkasing importante ang kalusugang pangkaisipan at kalusugang pangkatawan. Katulad ng hirap sa paggawa kapag mahina ang kalusugang pangkatawan, ganu’n din sa pangkaisipan, hirap gumawa at gumalaw ang tao dahil sa hina ng kaniyang kalusugan, maging sa katawan man o sa isipan.

Napakalaki ng epekto ng kalusugang pangkaisipan sa tao, kaya naman nakakapanghinayang na marami pa rin sa mga Pilipino ang bulag sa kahalagahan nito. Buksan ang isip sa problemang ito. Tulungan ang isa’t isang labanan ang problema, ‘wag itago ang nararamdaman, at ang pinakaimportante sa lahat, magpahinga.
Carlos Sebastian Elcano