Kanino ibubunton?

racing-feature andy sevilla

Sa pagbagsak ng populasyon ng kabayo sa bansa, nag-uumpisa na ang turuan kung sino ang dapat na sisihin tungkol dito.

Kahit na “binuksan” na ang importasyon ng mga pangarerang kabayo kamakailan, wala halos “kumakagat” para mag-angkat o bumili ng kabayo sa ibang bansa.

Meron mangilan-ngilan ang nagsasabing “wait-and-see” muna sila dahil baka mag-iba na naman ang ihip ng hangin at pulutin na naman sila sa “kangku­ngan” kapag nag-import nga naman sila nang walang kaukulang insentibo sa kanilang investment.

Walang pasubali na ang importasyon ng kabayo noong araw ang nagpasigla sa pagdami ng kabayo sa pista. Nanumbalik ang laki ng populasyon ng mga pangarera at nagkaroon uli ng excitement sa pista.

Pero sa paglipat-lipat ng mga namumuno sa industriya, nag-iba-iba din ang regulasyon tungkol sa mga pangarerang imported at hindi na halos nabigyan ng magandang insentibo ang mga nag-invest dito.

Dahil sa masyadong pagtingin sa mga local horse breeders, nawalan ng magagandang insentibo ang mga nag-angkat kaya nanamlay na naman ang pagbili nila ng mga imported na kabayo.

Para din kasing mga kalakal ‘yan o goods sa merkado, kapag kulang ang supply ng paninda tiyak na magtataasan ang presyo at marami ang maiilang na mag-invest. Paano kung kulang na ang nakikitang paninda sa gitna ng supermarket? Tiyak na magkakaroon ng gulo sa merkado.

Ganito rin ang nangyayari ngayon sa industriya ng karera. Pero kanino ibubunton ang sisi sa naging resulta ng paiba-ibang regulasyon sa importasyon ng kabayo?