Kapag lasing si tatay

Payong Kapatid Kuya Rom

Dear Kuya Rom,

Kami ay bagong kasal. Ako ay may trabaho at ang misis ko ay nag-aaral pa. Nakatira kami sa isang kuwarto sa malaking bahay ng mga magulang ko.

Siyempre, nasa honeymoon stage pa kami at masaya. Actually, buntis na ang asawa ko.

May mga adjustment na kaming ginagawa para ingatan ang bata. May galak at excitement talaga kapag naiisip na magkakaanak na kami.

Pero sa pagdaan ng mga araw, may isang problemang kailangang harapin. Kami ba ay mananatili sa bahay ng mga magulang ko o kailangang bumukod na kami?

Ito ay issue namin, dahil kapag lasing si tatay, siya ay maingay, sumisigaw, at mahirap kasama sa bahay. Tahimik lang ang nanay ko at dalawang kapatid ko. Kinakausap lamang siya ni nanay kapag hindi na siya lasing.

Last week, may nangyari sa bahay. Nasa trabaho ako, at ang misis ko ay nasa kuwarto namin, galing siya sa school, nagpapahinga, at kailangang mag-aral pa ng assignment. Lasing si tatay, sumisigaw, at magulong kausap. Sinigawan niya si nanay. Lumabas ng kuwarto ang misis ko, at sinabihan si tatay na sana maging tahamik siya sa bahay dahil may mga batang nag-aaral. Sumiklab sa galit si tatay at sinabing bahay niya ito at gagawin niya ang gusto niya.

Umalis na lang ang misis ko. Minasama ni tatay ito, na parang hindi siya iginagalang at tinatalikuran lang. Galit siya sa asawa ko. Para iwas-gulo, hindi na kinakausap ng asawa ko si tatay. Ito ang sitwasyon namin ngayon.

Kuya, maaari bang gabayan mo kami kung ano ang mabuti naming gawin? Thank you so much and more power. — Larry

Dear Larry,

Sa sitwasyong ito, maliwanag na tatay mo ang salarin. Siya ay nakakatanda, pero parang isang batang masama ang pag-uugali. Siya ay walang modo kahit sa loob ng sarili niyang pamamahay. Walang pagsisisi kasi hindi niya tinatanggap na mali siya.

Nagpapatuloy ito kasi nanahimik lamang ang nanay mo at dinadahilang maayos namang kausap ang tatay mo kapag hindi siya lasing. Ito ay isang palusot o excuse upang hindi sabihan ang tatay mo na masama ang ugali niya. Dahil dito, nananatili ang problema.

Ano ang mabuti ninyong gawin? Mainam na bumukod na kayong mag-asawa, kahit sa isang maliit na kuwartong upahan. Magagawa ninyo ito kung magtitipid kayo sa ibang bagay. Gawin mo ito bilang proteksiyon sa iyong misis at sa magiging anak ninyo. Magkakaroon kayo ng katahimikan. Isang malaking pagpapala ito sa asawa mong buntis. Malalayo siya sa stress na makasasama sa bata sa kanyang sinapupunan, at makakapag-aaral siya nang maayos.

Huwag ninyo nang banggitin pa ang masamang ugali ng tatay mo. May paggalang na magpaalam kayo sa iyong mga magulang. Pasalamatan ninyo sila sa kanilang tulong sa inyo, at sabihing gusto lamang ninyong bumukod sapagkat ito ang nararapat, bilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon sa buhay ng mag-asawa. Manalangin kayong itutuwid ng Diyos ang lahat. May God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom