Kasama sa trabaho

Dear Kuya Rom,

Call me Thor. Ako ay may motorcycle, gamit ko ito pagpasok sa trabaho para iwas traffic.

Siyempre, naka-motor din ako sa aking pag-uwi.

May mga araw na umaangkas sa akin ang isang kasama ko sa trabaho at nagpapahatid sa bus stop. Ugali na niya ang makiangkas, kahit sa ibang kasama namin sa trabaho.

Okay lang sa akin ang magbigay ng pabor sa kanya. Pero siya ay mataba at overweight.

Maliit lang ang motorcycle ko at hirap itong tumakbo kapag nakaangkas siya. Isa pa, mabaho ang amoy niya, hindi yata siya gumagamit ng deodorant o toothpaste. Siguro nagtitipid.

Palakaibigan ako at hindi maramot. Marunong akong makibagay. Pero kapag nandiyan na siya, hindi na ako komportable, gusto kong lumayo. Hindi naman ako marunong magsinungaling at magdahilan na may gagawin ako para layuan siya. Pinagtitiisan ko na lang siya.

Paano ko siya tatanggihan at hindi lalabas na wala akong pakisama? Nagiging makasarili ba ako? Your thoughts, please. Thank you so much. — Thor

Dear Thor,

Wala kang ibang magagawa kundi pakitunguhan­ siya nang mabuti. May mga oras na puwede mo siyang layuan, pero hindi mo siya lubusang maiiwasan, sapagkat kasama mo siya sa trabaho.

Manatili ka kung ano ka ngayon — palakaibigan, mapagbigay, at marunong makibagay.

Matututo kang mamuhay na may pagmamahal sa kapwa at maging mapagpasensiya.

Ang isang taong katulad niya ay nangangaila­ngan ng pang-unawa. Maaaring kinalakihan niya ang pagiging matakaw. Posibleng marami siyang problema sa buhay, siya ay nabibigatan, pakiramdam niya ay nanghihina siya, kailangan niya ng kalakasan, at idinadaan niya ito sa pagkain. Ito ang dahilan kung bakit bumibigat ang kanyang timbang.

Ang katakawan at pagiging overweight ay maaaring magbunga ng iba’t ibang sakit — diabetes, high blood pressure, cancer, sakit sa puso, sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa buto at kasukasuan, at rayuma. Dahil dito, mataas ang gastos sa gamot. Kaya’t kaila­ngang magtipid para may perang gagamitin.

Tungkol sa motorcycle mo, mababasa mo sa owner’s manual kung gaano kabigat ang kaya nitong dalhin. Posibleng umabot ito sa 180 kilos. Ang isang taong overweight naman ay maaaring tumimbang ng 80 kilos. Ibig sabihin, makakatakbo ang motorcycle mo kahit angkas mo ang kaibigan mo paminsan-minsan. Siyempre, kapag angkas mo siya, mas maraming gasolina ang makokonsumo ng motorcycle mo.

Tungkol sa amoy ng kaibigan mo, pwedeng lihim na bigyan mo siya ng deodorant. Pero kapag ang baho ng katawan niya ay dahil sa kanyang mga kinakain, mahirap itong alisin.

Kaya’t mabuting unawain mo ang kanyang sitwasyon. Gawin mo ito bilang tulong sa kanya, dahil mahal mo ang iyong kapwa. God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom