“Kung ano ang makapaligaya sa isang tao o da­lawang tao, kanila ‘yan.”

Ito ang tugon ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte nang usisain sa tila atras-abanteng posisyon nito sa usapin ng sex marriage.

Nilinaw ng Pangulo na pinauubaya niya sa bawat isa ang kapasya­han sa pakikipagrelasyon pero may batas aniya o ang family code na dapat ­sundin.

“Ngayon ako, I am centered on the human being. What pleases your existence?

Isang daanan lang tayo sa buhay na ito…But for the reason that there is a law which say — in the Family Code sa ating Civil Code defining the relations of non — our society, marriages and eve­rything, it says that marriage is always between a man and a woman. If I allow it then I would have violated the law.

Pero kung ano tanungin mo ako kung anong makapaligaya sa iyo, gawin mo. Isang beses dumaan dito. Never to return back. This is one straight deal.

Kaya kung anong makapaligaya mo, you go out of this universe happy and fulfilled,” paliwanag nito.