Magkahalintulad na wakas ng pag-ibig ng dalawang homosexual

Ordinaryong mamamayan lamang sa kanilang bansa si Marc at hindi maituturing na kabilang sa mayayamang turista subalit sa kabila nito ay handa niyang ipagkaloob sa kasinta­han ang kanyang wagas na pagmamahal na tinugunan din naman ni Jennifer ng tunay na pag-ibig.

Hindi pinahihintulutan sa ilalim ng umiiral na batas sa Pilipinas ang pagpapakasal ng isang lalaki sa kapuwa lalaki kaya’t upang patuna­yan ng dayuhan na tapat ang kanyang hangarin kay Jennifer, inalok niya ng kasal ang transgender sa kanilang bansa sa Germany.

Dahil batid ni Jennifer na malinis ang hangarin sa kanya ng kasinta­han, tinanggap niya ang alok ng lalaki at ipinabatid niya sa kanyang mga magulang ang planong paninirahan ng pirmihan sa Germany at pagpapakasal sa dayuhan.

Hindi naman nahirapan si Jennifer na kumbinsihin ang kanyang pamilya na payagan siyang manirahan na sa ibang bansa lalu na’t ipi­nakilala na rin sa kanila ng transgender ang kasintahang si Marc na sa tingin nila ay seryoso at tapat naman sa ini-aalok nap ag-ibig at pagpapakasal.

Gayunman, ang lahat ng mga pangarap ng dalawang nagmamahalan ay gumuho ng tulu­yan makaraang mabigo si Jennifer na makakuha ng visa sa German embassy sa kabila ng pagsusumikap ng kanyang kasintahan na maisama siya pauwi sa kanilang bansa

Nang umalis pauwi sa kanilang bansa si Marc, halos kapuwa madurog ang kanilang mga puso ng kasintahan sa kabiguan ng kanilang minimithing pangarap.

Gayunman, hindi pa rin nawala sa kanila ang pag-asa na darating din ang oras na mabibigyan ng visa ang transgender upang tuluyan na silang magpakasal.

Habang lumilipas ang araw, labis ang pangungulilang nadarama ni Jennifer sa kanyang kasintahan kahit halos araw-araw silang nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap kaya’t upang libangin ang sarili ay sumasama siya sa mga kaibigan na mahilig sa mga gimik at inuman sa mga disco bar.

Noong gabi ng Oktubre 11, 2014, habang kasama ni Jennifer sa Ambyanz Disco Bar sa Magsaysay Drive, Olongapo City ang kaibigang si Mark Clarence Gelviro o lalung kilala sa bansag na Barbie, nakilala niya ang 21-anyos na sundalo ng US Marine na si Joseph Scott Pemberton na kabilang sa miyembro ng 2nd Battalion ng 9th Marines of West Pacific Express.

Kasama ni Pemberton ang isa ring kapuwa niya sundalo na naging kaibigan naman ni Barbie kaya’t naging masaya ang kanilang kuwentuhan hanggang mahimok ang dalawa ng mga dayuhan na sumama sa kanila na lumabas na ng naturang establisim­yento.

Sumangayon naman ang dalawa hanggang sa makarating sila sa Celzone Lodge sa Magsaysay Drive kung saan inokupa nina Jennifer at Pemberton and Room No. 1 habang sa kabilang silid naman si Barbie ang kasama ring dayuhan.