Anumang gawing pagmamanipula ng administrasyong ito ay malabong makuha ng China ang tiwala ng sambayanang Pilipino dahil alam ng nakararami kung paano tayo hinahamak at binabastos nito.

Mahirap naman kasi talagang magtiwala sa isang karatig-bansa na sinasamantala ang kahinaan ng iba para sa sarili nitong kapakanan. Walang gustong maging malapit sa isang bansang pinagnanakawan tayo ng teritoryo at maging supply ng ating pagkain.

Sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, ang China ang umani ng pinakamababang trust rating na pu­malo sa 60%. Malinaw na dapat sa administrasyong ito na hindi matatanggap ng maraming Pilipino ang pagpapakatuta nito sa China.

Pero dahil mas natatakot ang kasaluku­yang administrasyon sa galit ni Xi Jinping kaysa sa taumbayan, hinahayaan lang nitong patuloy na nakawan at pasakitan ang mga Pilipino ng huwad nitong kaibigan.

Sa isang pag-uulat, nakita sa mga satellite images na mas dumami pa ang Chinese fishing vessels sa Zamora Reef sa West Philippine Sea. Mas marami ito kum­para noong 2017. Ang masama pa rito ay may kasa-kasama pa itong Chinese Navy at coast guard na para bang sila ang inaagrabyado.

At kasabay ng talamak na nakawan na ito ay pinalilibutan na rin tayo ng China ng mga base militar at iba pang kagamitan o pasilidad pandigma. Patuloy ang militarisasyon sa West Philippine Sea at nakatutok sa atin ang mga sandata ng China. Ninakawan na, binibihag pa.

Kung pangakong tulong sa pag-unlad naman ang usapan, malabo ring makuha ng China ang pulso ng taumbayan. Hindi naman kasi bukal sa loob ang pagtulong o pagpapautang nito dahil para sa gobyerno ng China, ang Pilipinas ay isang tuntungan lamang upang makamtan nito ang planong pagkontrol sa rehiyong Timog-Silangang Asya. Para sa China, lahat ng ito ay pawang negosyo lang.

Sa madaling sabi, ang pagnakaw sa ating mga teritoryo at likas na yaman, ang pananakot at panggigipit sa ating mga kababayan, at ang mga kalokohang pagtulong ng China ay sapat na dahilan para hindi magtiwala ang mga Pilipino.
Kaya huwag na dapat magulat ang administrasyong ito sa sentim­yento ng maraming Pilipino. Taliwas na taliwas ang pinapakita ng China sa pagpapakahulugan ng mga Pilipino sa konsepto ng pagkakaibigan, pagtitiwala, at integridad.