Mailap na hustisya sa pinaslang na padre de pamilya Part 1

Matatahimik lamang ang kalooban ng pamilya ng mga naging biktima ng karahasan kung mapagkakalooban na ng karapatang hustisya ang kanilang mahal sa buhay at mapapanagot sa ilalim ng batas ang may kagagawan.

Karaniwan na kasi sa mga nauli­lang pamil­ya, lalo na ng asawa at mga anak ng isang napaslang, na dumanas ng pagdurusa sa napakahabang panahon kahit pa nga nadakip na ng mga awtoridad ang inaakalang may kagagawan sa krimen.

Kung tutuusin, mahirap talagang tumayo sa kalagayan ng mga pamilya ng mga naging biktima ng karahasan lalo na kung ang mismong padre de pamilya na nag-iisang nagsusumikap upang maitaguyod ang kanyang pamilya ang napaslang.

Noon pa man, batid na ng lahat ang napakaraming kahinaan ng umiiral na sistema ng hustisya sa ating bansa kaya’t inaabot na ng kung ilang dekada ang isang usapin bago pa man tuluyang makamit ng pamilya ng napaslang ang wastong hustisya.

Madalas na nangyayari na namamatay na sa sakit o sa aksidente ang nahuling suspek bago pa man mapatunayan ng hukuman nang walang pag-aalinlangan na siya nga ang gumawa ng krimen.

May mga pangyayari naman na napapa­walang-sala ang inaakusahan kahit pa nga may mga ebidensiyang nagtuturo na siya nga ang salarin dahil nauuna ng masawi ang naghain ng sakdal bago pa man makapaglabas ng hatol ang hukuman.