Malaking ahas sa labas ng bahay

Horoscope

Napanaginipan ko ang isang malaking sawa. Maputi ang sawa na may mga kulay dilaw na batik-batik sa katawan. At sobrang laki niya. Halos kasing lapad ng likod ng kalabaw. Iyon ang mismong naisip ko habang nananaginip ako, na ang lapad ng sawa ay kasing laki ng likod ng kalabaw. Nakita ko itong gumagapang sa gilid ng bahay namin pero sa labas lang tapos nakita kong lumayo na ang ahas, papasok sa loob ng subdivision. Inisip ko pa daw na i-report sa guwardiya ang aking nakita. Paggising ko, tumatak sa isip ko ang kakaibang laki ng ahas.

Ang panaginip tungkol sa ahas ay kadalasang ikinokonek sa katalinuhan, sekswal, transpormasyon at takot. Kadalasang simbolo ito ng karunungan.

Ikinokonek din ang panaginip sa ahas sa emosyon at indikasyon na ang nanaginip ay may dapat tanggapin tungkol sa kanyang sekswalidad. Ang ahas ay maikokonek din sa tukso.

Ang ahas ay isa mapanganib na hayop. Hindi lahat ay positibo ang pagtingin sa ahas. Ang pagbibigay ng interpretasyon sa ganitong pa­naginip ay dapat na nakadepende rin kung paano mo itinuturing ang ahas.

Kung ang ahas ay itinuturing mong isang traydor na hayop dahil kahit ang nag-aalaga sa kanya ay kaya niyang tuklawin, maaari mong bigyan ng ganitong interpretasyon ang iyong panaginip. Halimbawa, meron kang kaibigan na pinaniniwalaan mong nagtatraydor o nang-aahas sa iyo.

Puwede rin naman ikonekta ang iyong pana­ginip sa iyong ­relasyon. Ikaw ba ay committed na sa isang relasyon pero merong tuksong umaaligid sa iyo? Kung ganito ang sitwasyon mo, maaari mong mabigyan ng explanation ang nakita mong paggapang ng ahas sa labas ng iyong bahay. Wala sa loob kundi nasa labas lang. Wala ka namang sinabing natakot ka nang makita mo ang ahas sa halip ang kakaibang laki nito ang tumatak sa iyong isip. Kung ikokonek mo ito sa isang sitwasyon, posible kayang isang bagong personalidad na may malaking atraksyon sa iyo ang nakakaagaw ng iyong atensyon?

Ang ahas ay puwede ring maging paalala na meron kang gustong gawin pero natatakot kang gawin ito. Maaa­ring ang iyong pana­ginip ay isang wakeup call para harapin mo na ang takot.

Ang dilaw na ahas ay sumisimbolo naman sa iyong intuition, wisdom at kakayahang intelektuwal. Maaaring ang iyong panaginip ay paalala na kaila­ngan mo nang resolbahin ang isang isyu sa buhay mo bago ito mawala sa iyong kontrol.
Sa kabuuan, ikaw ang direktang makakapagbigay ng interpretasyon sa iyong pana­ginip. Pag-aralan ang sitwasyon mo at tingnan kung saan higit na tumutugma ang iyong panaginip.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispirit­wal na aspeto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang pana­ginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.