MARCOS 12:36

Banal Aral

Si David na rin, nang kasihan ng Espiritu Santo, ang nagpahayag ng ganito: ‘Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway.’