Hindi sikereto na tagahanga si Pang. Duterte ng yumaong diktator na si Ferdinand Marcos.

Sa panahon ng kampanya para sa halalang 2016, mahalaga ang naging papel ng pakikipag-alyansa ni Duterte sa pamilyang Marcos. Nakaasa siya sa pondo ng mga Marcos at sa tiyak na bulto ng boto na mapalilitaw nila mula sa “Solid North”. Bilang kapalit, ipinangako ni Duterte na pahihintulutan niya ang pagli­bing kay Marcos bilang bayani, bagay na kanyang isinakatuparan sa loob ng mga unang buwan ng kanyang panunungkulan bilang pangulo. Lantaran din ang kanyang pagsuporta kay Bongbong Marcos, na naghain ng protesta upang baliktarin ang pagkatalo niya kay Leni Robredo para sa puwesto ng bise presidente.

Malinaw ang pagpupunyagi ni Duterte upang sundan ang mga yabag ni Marcos sa landas ng pagiging tirano at diktador. Tulad ni Marcos, pambihira ang pag-alaga ni Duterte sa militar at pulis — mula sa pagdoble sa kanilang suweldo hanggang sa pagbigay sa mga he­neral na nagreretiro ng mga susing puwesto sa kanyang Gabinete at administrasyon. Masasabing sa panahon ni Duterte, nakaluklok na sa poder ang isang military junta.

Tinutulak din ni Duterte at ng kanyang mga galamay sa loob at labas ng Malakanyang ang iba’t ibang iskema — pagbago ng konstitusyon; pagpataw ng pambansang batas militar; pagdeklara ng rebolusyo­naryong gobyerno — upang makapanatili sa poder at makapaghari bilang diktador siya nang higit pa sa nakatakdang anim na taon ng kanyang mandato.

Sa loob ng tatlong taon ng kanyang panu­nungkulan, nahigitan pa ni Duterte ang bilang ng mga biktima ng extrajudicial killings kumpara sa mahigit isang dekada ng Martial Law ni Marcos. Walang kapares sa kasaysayan ng Republika ang pagpaslang ni Duterte ng mahigit 20,000 maralitang Pilipino sa ngalan ng kamyang huwad na gera kontra droga. Tunay ngang krimen laban sa sangkatauhan. Sa ibang aspeto, hindi siya nagpaiwan kay Marcos: Sa pagsupil sa karapatang pantao at mga kalayaang sibil, paglunsad ng todong gera laban sa mga magsasakang walang lupa, Muslim, at lumad; pagsikil sa mga aktibistang mapayapang lumalaban para sa karapatan at kagalingan ng nakararami; at panggigipit sa opisiyon at mga kritiko ng kanyang administrasyon. Katulad din ni Marcos, sinisikap ni Duterte na patahimikin ang malayang pamamahayag, partikular sa pagdiin niya sa Inquirer at Rappler at sa lantarang pagpapasara sa ABS-CBN.

Hinugot din niya mula kay Marcos ang garapalang paggamit ng poder ng Presidente upang isulong ang makasariling interes ng kanyang mga pinapaburang kroni.

Pinakatampok dito ang pagmando niya na ihain kay Dennis Uy ang ikatlong telco na makikipagsabayan sa Smart at Globe. Maaari ring banggitin ang pagbira niya sa Philweb ni Ongpin upang mapa­sakamay ito ni Greggy Araneta at pagbanat niya sa Manila Water na nagtulak sa mga Ayala na isuko ang kontrol kay Razon.

Kaya hindi katakataka na tinatalikuran ni Duterte taon-taon ang pagdiriwang sa anibersaryo ng pag-aalsa sa EDSA. Paalala ito na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, pinatatalsik ng mga Pilipino ang isang diktador.