Dear Kuya Rom, 

Ang may-ari ng kompanya mismo ang nagturo sa akin ng pamamaraan ng mahusay na paggawa. Ang sabi niya, hindi ko matututunan ito sa school. Dahil sa kanya, ako ay naging all-around worker na mapagkakatiwalaan.

Napamahal na sa akin ang trabahong ito. Mabait ang boss ko at may kalakihan ang suweldo ko. Sampung taon na ako dito, at wala akong balak na umalis. Pero may problema ako ngayon. Gusto kong mag-asawa na, pero wala akong girlfriend.

Maaga akong nakakauwi dati. Isang oras lang nasa bahay na ako. Ngunit sobrang bagal ang daloy ng mga sasakyan ngayon. Pumipikit na lang ako at nakikinig ng radyo sa cellphone ko para hindi ako mainip. Pagod ka na sa trabaho, pagod ka pa sa biyahe.

Pagdating ko ng bahay, bagsak na ang katawan ko. Wala nang pagkakataong maghanap ng girlfriend. Tatlong taon na akong walang ka-date. Ayaw kong manatiling matandang binata. Sabi ng daddy ko, kasi mas­yado akong pihikan.

May pera nga ako, pero hindi naman ako masaya sa takbo ng buhay ko. Gusto kong may masayang kausap. Pero kapag may babaeng kausap ako sa bus, at puro kababawan lang ang usapan, parang nagsasayang lang ako ng oras. Pakiramdam ko ako’y forty years old na.

Ayaw kong mahuli sa biyahe. Ano po gagawin ko? Okay lang ba ang internet dating? — Narry

Dear Narry,

Mapalad ka sapagkat ang boss mo ay matulungin at agad na sinanay ka sa mahusay na paggawa. Sa kanyang ginawa sa iyo, napaagang tumanda ka, hindi sa edad, kundi sa pananaw at pag-uugali.

Kung baga sa bunga, madali kang nahinog, isang pangyayaring kamangha-mangha.

Sa kabutihan ng boss mo, naging mahusay ka sa paggawa, at napamahal sa iyo ang trabaho mo, sa kabila ng katotohanang malayo ito sa bahay ninyo. Araw-araw, iisa ang ikot ng mundo mo at paulit-ulit – trabaho, biyahe, bahay, tulog. Dahil dito, pakiramdam mo, nababagot ka.

Hindi ka natutuwa sa buhay mo, sapagkat gusto mo nang mag-asawa at lumigaya, pero wala kang girlfriend.

Sa trabaho, karaniwang sa isang taon ay may ilang araw na bakasyon para sa empleyado.

Gamitin mo ito. Umikot ka sa buong barangay ninyo. Pasyalan mo ang iyong mga kaibigan. Makipagkuwentohan ka sa kanila.

Sa ganitong paraan, malalaman nila na gusto mo nang mag-asawa. Ito ay magbubukas ng pinto para ipakilala ka sa kanilang mga kapatid, pinsan, kamag-anak, o kaibigan na dalaga.

Sa isang linggo, may isang araw kang day off. Gamitin mo ang araw na ito para kaibiganin ang mga babaeng ipinakilala sa iyo. Ikaw mismo ay hindi perpekto. Ibig sabihin, walang babaeng perpekto, kaya’t huwag kang masyadong pihikan.

Ang mga kamag-anak at kaibigan mo ang pinaka­mabuting daan para makilala mo ang babaeng mapapa­ngasawa mo. Ang internet dating ay hindi mapagkakatiwalaan sapagkat puwedeng magsinungaling ang isang babae at ikaw ay maaaring mapahamak.

Huwag magmadali. Idalangin mo na gabayan ka ng Diyos sa babaeng itinakda Niya para sa iyo. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom