Matuto ka, sunog iwasan na!

Hindi nagkukulang sa pagbibigay-paalala ang Bureau of Fire Protection (BFP) para maiwasan ang insidente ng sunog ngayong Fire Prevention Month.

Ang tema ngayong taon, ‘Matuto ka, sunog iwasan na!’ Sa totoo lang, kaya naman talagang iwasan ang ­sunog kung mag-iingat lang tayo.

Ang problema, aminin man natin o hindi – marami pa rin ang pabaya kaya madalas, biktima pa rin tayo ng naglalagablab na apoy.

Sa loob ng tahanan nagsisimula ang kaligtasan ng ating buhay at mga ari-arian.

Kaya dapat lang maging alerto.

Importanteng tandaan ang mga pangunahing ugat o sanhi ng sunog.

Bunutin ang lahat ng mga nakasaksak sa mga outlet ng kuryente bago matulog.

Inspeksiyunin ding maigi ang lahat ng kuwarto sa bahay lalo na ang kuwarto ng mga anak kung saan karamiha’y may mga ‘gadget’ na hinahayaang nakasaksak buong magdamag.

Tiyakin ding walang sira ang mga electrical wire sa bahay. Kung kaya pang ayusin, agad kumpunihin. Palitan naman ang mga wiring na hindi na talaga maaayos.

Sa pagkukumpuni ng mga wiring, gumamit ng tamang kagamitan. Huwag gumamit ng masking tape o scotch tape. Electrical tape lang ang gamitin.

Iwasan ang ‘octopus connection’ o ang pag-overload sa mga saksakan. Huwag ding i-overuse ang mga appliance.

Bantayan ang mga niluluto. Hindi lang pagkain ang maaaring masunog kundi pati ang bahay kapag naiwan ang niluluto nang walang bantay.

Pinapayuhan din ang mga magulang na ingatan ang mga posporo at lighter.

Ilagay ito sa mataas na lugar na hindi kayang abutin ng mga bata para hindi mapaglaruan.

Importante ring mag-imbak ng tubig sa mga lalagyan para kapag may sunog ay may paunang magagamit na pamatay-sunog.

Ang sa akin lang, mahalaga ring alam ng mga miyembro ng pamilya ang hotline o emergency numbers ng BFP para agad mai-report ang insi­dente ng sunog.