May isang pangarap

Payong Kapatid Kuya Rom

Dear Kuya Rom,

Naging mahusay ako sa trabaho ko, kasi tinuruan ako ng boss ko. Pagkatapos akong matuto, nag-resign ako nang maayos. Nanghiram ako ng puhunan sa pinsan kong nasa Finland at nagtayo ako ng sariling beauty parlor. Unti-unting umunlad ito.

Nagpapagupit sa akin ang isang lalaking may-ari ng isang kainan. Naging close friends kaming dalawa, at naging boyfriend ko siya. Kami ay may isang pangarap — ang mapaunlad ang negosyo, magkaroon ng pamilya at makapamasyal sa buong mundo.

Nagplano na rin kami ng kasal. Sabi niya, sana raw makasundo ko ang kanyang mga magulang. Nagpaalam na kami sa kanila na ikakasal na kami. Gusto nilang tumira kami sa bahay nila. Nagsabi silang iyon ang plano nila at magalang na pinakinggan ko sila. Mahal ng boyfriend ko sila. Siya ay maawain at hindi niya matatanggihan sila.

Pero ako, ayaw ko. Gusto kong bumukod kami. Parehas na may sakit ang dalawang matanda, may negosyo akong pinagkakaabalahan at tiyak na wala akong oras para sa kanila. Malaking hamon ito para sa akin. Paano ko haharapin ito?

Gina

Dear Gina,

Maiging buksan ang loobin mo sa boyfriend mo. Pag-usapan na ninyong dalawa ito ngayon. Bukod sa plano ng kasal, mag-usap kayo tungkol kung saan kayo titira pagkatapos ng kasal. Iparating mo sa kanya na gusto mong bumukod kayo.

Dito makikita ang tunay na pagmamahal niya sa iyo. Idalangin mong nawa’y kikilos ang Dios upang makita ng lalaking nagmamahal sa iyo ang plano ng Panginoon sa buhay ninyo. Ang kalooban ng Dios ay bumukod ang mag-asawa.

“Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa.” (Genesis 2:24)

Kapag kasal na kayo, dapat na unahin ng mister mo ang sarili niyang pamilya — ikaw at ang inyong magiging anak. Puwede namang tumulong siya sa kanyang mga magulang pagkatapos na matugunan niya ang pangangailangan ninyo.

Kapag mag-asawa na kayo, maiging maghanap kayo ng isang kamag-anak ninyo na magtatrabaho bilang caregiver na siyang mag-aalaga sa mga magulang ng mister mo. Puwedeng kayong mag-asawa ang magpasuweldo sa kanya bilang pasasalamat sa Dios, na Siya ang nagpapasagana sa inyong buhay. Gawin ninyo ito para malaya kayong lasapin ang katuparan ng inyong pangarap — ang mamasyal sa buong mundo — sa biyaya ng Dios.

Isama sa plano ninyo kung kailan kayo bibisita sa kanyang mga magulang kapag mag-asawa na kayo. Kailangang lawakan mo ang iyong pang-unawa tungkol dito. Alalahanin mo, ang pag-aasawa ay tungkol sa relasyon ng dalawang angkan, at hindi lamang relasyon ng dalawang nag-iibigan.

Sundin ninyo ang kalooban ng Dios, at manalig na tutulungan Niya kayong mapagtagumpayan ang lahat ng hamon ng buhay. May God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom