May tutuli ka ba?

Normal na sa tao ang magkaroon ng tutuli. Ang tutuli o earwax ay mga nakabara sa tainga.

‘Wag aaraw-arawin ang paglilinis ng tai­nga dahil nakakatulong din ang tutuli para maprotektahan ang ating eardrum. Ito ay dahil sa nagsisilbing harang ang tutuli sa mga pumapasok na dumi sa tainga.

May 2 uri ng tutuli. May basa at may tuyo.

Mas madaling linisin ang basang tutuli kumpara sa tuyo.

Para mapalambot ang nanigas na tutuli ay patakan ito ng baby o mineral oil. Humiga nang patagilid sa loob ng 20-minuto hanggang sa lumambot ang namuong tutuli. Gawin ito ng dala­wang beses sa loob ng tatlong araw at hayaang kusang lumabas ang earwax. Puwede ring gamitan ng Docusate sodium eardrops na pinapatak sa tainga.

‘Wag na ‘wag lilinisin ang tai­nga gamit ang pardible, toothpick, lapis, hair clip o palito ng posporo dahil puwedeng maging daan ito para matusok ang eardrum at ma­ging dahilan para maimpeksyon ang tainga at mauwi sa pagkabingi.

Linisin na lang ito gamit ang bimpo at pinakamainam itong gawin habang naliligo.

Iwasan ding kamutin o kakalikutin ang tainga gamit ang daliri lalo na ang maruming kuko dahil posible itong pasukan ng bakterya.

Sakaling naka­bara na ang tutuli sa tainga at irritable ka na o pinasok ito ng insekto ay maiging kumonsulta na agad sa ENT (Ear, Nose and Throat) doctor.