Mayor napapaligiran ng masusungit na staff

Masyadong masungit ang ilang staff ng isang alkal-de sa Metro Manila kaya naman hindi mo alam kung sino ang tamang malalapitan para makausap si mayor.

Meron kasing isang constituent ang nagtungo sa city hall para humingi ng tulong sa mayor dahil sa anak
niyang may sakit. Maayos naman ang pananamit ng matanda subalit tila parang pinaaalis siya ng staff ni mayor.

May oras at araw umano ng paghingi ng tulong sa alkalde at pinababalik ang matanda.

Kaya ang ginawa ng matanda, ipina-receive na lamang ang kanyang dalang sulat galing sa doktor at ipa-follow-up na lang niya sa tanggapan ng alkalde.

Clue. Ang alkalde na may masungit na staff ay may letrang O sa kanyang apelyido, as in OMG! (Vick Aquino)