Siyam na araw mula ngayon, sa dara­ting na ika-14 ng Abril 2018 araw ng Sabado, ay maaari nang magsumite ng Application for Candidacy ang sinumang nagnanais na tumakbo bilang Barangay Chairman, mga kagawad sa barangay, SK chairman at mga kagawad ng Sangguniang Kabataan.

Maaaring mag-file ng Application for Candidacy hanggang ika-20 ng Abril mula alas-otso ng umaga hanggang alas-singko ng hapon sa mga opisina ng Comelec. Ang sinumang nais na kumandidato ay dapat pasok sa mga qualification na itinakda ng batas, narito ang mga qualification sa ibaba:

Para sa mga nais kumandidato bilang Barangay Chairman:

1. Filipino;
2. Rehistradong botante ng barangay kung saan nais mahalal;
3. Residente ng barangay nang hindi bababa sa isang (1) taon bago ang araw ng halalan;
4. Nakakabasa at nakakasulat ng Filipino, English o alinmang local na wika; at
5. Hindi bababa sa 18 gulang sa araw ng halalan.

Alinsunod sa SK Reform Act (RA 10742), narito naman para sa mga nais kumandidato bilang SK Chairman:

1. Filipino;

2. Qualified Voter ng Katipunan ng Kabataan;

3. Residente ng barangay nang hindi bababa sa isang (1) taon bago ang araw ng halalan;

4. May edad na 18 taong gulang at hindi lalampas sa 24 taong gulang sa araw ng halalan;

5. Nakakabasa at nakakasulat ng Filipino, English o alinmang local na wika;

6. Walang kamag-anak (within 2nd ci­vil degree of consangui­nity or affinity) na incumbent elected national, regional, provincial, city, municipa­lity o barangay official sa lokalidad kung saan nais mahalal (halimbawa 1st degree-ama, ina, anak, asawa; 2nd degree-lolo, lola, apo at kapatid) sa dugo o by consanguinity at mga in-laws sa asawa ng kandidato o by affinity); at

7. Hindi nahatulan ng krimeng may kina­laman sa moral turpitude.

Ang mga kuwalipikadong kandidato ay maaaring mangampanya mula May 4, araw ng Biyernes hanggang May 12, araw ng Sabado. Mahigpit na­ming ipapatupad ang ‘gun ban’ mula April 14 hanggang May 21. Habang ang ‘liquor ban’ naman ay ipapatupad sa May 13 hanggang May 14.

Ang mga rehistradong botante sa bawat barangay ay pipili at maghahalal ng mga sumusunod:

1 Punong Barangay (Barangay Captain)

7 miyembro ng Sangguniang Barangay (Kagawad)

1 SK Chairman

7 miyembro ng Sangguniang Kabataan

Ang pagboto o halalan ay gaganapin sa ika-14 ng Mayo 2018 mula alas-siete ng umaga hanggang alas-tres ng hapon. Ang botohan ay ‘manual’ at isusulat sa mga balota ang mga pangalan ng inyong mga iboboto.

Ang anumang mga katanungan at impormasyon ay maaaring isangguni sa official website ng Comelec: comelec.gov.ph