Sir/Madame, 

Respectfully forwarding request for assistance and repatriation from OFW Ms. Tamondong who were sent back by her employer to the Saudi recruitment agency in Riyadh. Ms. Tamondong alleges maltreatment and could no longer work, thus she is requesting repatriation.

Please find additional information below sent by the OFW.
We will highly appreciate your prompt action.

Sincerely,
(Sgd) John Leonard Monterona
U-OFW

****

Ang panawagan ni Rosie Marcelo Tamondong ay naipaabot na rin ng U-OFW sa pangunguna ni G. John Leonard Monterona sa POLO-OWWA RIYAD­H, OWWA RAD, POEA REPATRIATION UNIT at OFFICE OF THE POEA ADMINISTRATOR para sa kaukulang aksyon.

Ang BayaniKa ay nananawagan din sa nabanggit na ahensya ng ating gobyerno na tumutulong sa mga OFWs.

Nananawagan din tayo sa Rejoice Employment Int’l Corp. ang ahensyang nagpaalis kay Tamondon­g sa Pilipinas na counterpart na ahensya sa Saudi Arabi­a ay Al Sayyar Recruitment na may tanggapan sa BADEAA AYSHA BINT ABU BAKER RIYADH, 11525 na tugunan ang kahilingan ng ating kababayan.

Inilahad mismo ni Tamondong sa U-OFW ang kanyang kaawa-awang kalagayan at nakikitaan natin ito ng urgency kaya sana ay maaksyunan ito sa lalong madaling panahon at mapauwi na ng Pilipina­s si Tamondong.

Ilalathala po namin sa mga susunod na isyu kung ano ang magiging tugon ng recruitment agencies at mga ahensya ng ating gobyerno sa kahilingan ng ating kababayan.