Mister na pumatay sa asawa humiling na mapawalang-sala

PART 3

Una’y nagdadalawang-isip pa si Manuel na tanggapin ang alok ng biye­nang babae subalit nang mamatay sa sakit ang isa nilang anak, nagpasya siyang iuwi na sa naturang lalawigan ang mag-ina at siya na lamang ang mana­natili sa Maynila upang gampanan ang kanyang trabaho.

Malugod namang tinanggap ni Gng. Angeles ang mag-asawa lalo na’t makakasama na rin niya ang kanyang apo bagama’t hindi rin maalis sa ginang ang naging kalungkutan sa pagpanaw ng isa pang anak ng mag-asawa.

Malaki naman ang pagpapasalamat ni Manuel sa kanyang biyenan at maging sa mga kapatid ni Auria dahil sa pagtanggap ng mga ito sa kanyang pamilya.

Gayunman, ipinabatid ni Manuel sa biyenan at mga kapatid ng asawa na hindi siya pirmihang maninirahan sa naturang bahay dahil hindi niya puwedeng pabayaan ang kanyang trabaho bilang security guard ng Fighter Wing Security Agency na naka-base sa lungsod ng Maynila.

Kahit inamin ni Manuel na mahirap para sa kanya na mawalay nang malayo sa kanyang pamilya, kailangan niyang magtiis alang-alang sa kinabuka­san ng kanyang pamilya.

Batid niyang hindi habang panahon ay kailangan nilang umasa sa kanyang biyenang babae lalu na’t may iba pang kapatid ang kanyang asawa na higit na may karapatang manirahan sa bahay na ipinagkatiwala sa kanyang biyenang babae ng nakatatandang kapatid.

Hindi naman nakaila kay Gng. Angeles ang pagsusumikap ni Manuel na mapagkalooban ng maayos na kinabukasan ang pamilya kahit pa nga mawalay siya nang matagal sa kanyang pamilya.

Dahil na rin sa pagnanais ni Manuel na maipadala sa asawa ang malaking bahagi ng kanyang sahod bilang security guard, tiniis niyang manatili nang matagal sa Maynila at minsan lamang sa isang taon kung umuwi sa Tacloban para makapiling ang asawa’t anak.

Labis din ang kalungkutan ni Auria sa matagal na pagkakawalay niya sa asawa bagama’t kinakaila­ngan niyang tiisin ang nararamdamang pangungulila sa asawa dahil batid niyang walang kahihinatnan ang kanilang buhay kung hindi niya papayagan ang mister na sa Maynila manatili para magtrabaho.

Habang lumalaon, natututuhan na rin ni Auria na tanggapin ang hindi normal na paraan ng pagsasama ng isang mag-asawa lalo na’t regular naman silang nag-uusap sa cellular phone ng kanyang mister at hindi rin pumapalya ang lalaki sa pagpapadala ng kanyang sustento sa mag-ina.