Mister na pumatay sa asawa humiling na mapawalang-sala

Part 1

SA isang pamilya, higit na mahalaga ang pangangalaga sa kanilang dangal kahit pa nga hindi maikakaila na maraming balakid upang mapangalagaan ito, kabilang na ang kahirapan.

Noon pa man, hanggang sa kasalukuyan, hindi maikakaila na mas maraming pamilyang Pilipino ang nabubuhay sa kahirapan, lalo na sa mga lalawigan, kaya’t karamihan sa kanilang ama ng tahanan ay humahanap ng oportunidad na magkaroon ng hanapbuhay kahit sa malayong lugar.

Ito ang dahilan kaya’t lumobo ang bilang ng bawat Pilipino na nagpapasyang ma­ngibang-bansa sa pagnanais na mabigyan ng magandang kinabuka­san ang pamilya kahit pa nga ang magiging katapat nito ay pangungulila sa kanilang mga ­mahal sa buhay.

Bagama’t nakatulong nang malaki ang makabagong teknolohiya ng internet sa kasalukuyan upang maibsan kahit papaano ang pangungulila sa kanyang pamilya ng isang ama o ina na nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi maikakaila na iba pa rin ang pakiramdam ng mayayakap nang personal at mahahagkan ang mga mahal sa buhay.

Gayunman, may ilang mga pangyayari na ang matagal na pa­ngungulila ng isang lalaki o ng babae sa kanyang asawang nagta­trabaho sa malayong ­lugar ay humahantong sa tuluyang pagkawasak ng dating maayos at ­tahimik na pamilya.

Kabilang sa mga kadahilanan ng pagkawasak ng isang masayang pamilya ang posibleng pagkalulong sa tukso ng lalaki o ng babae sanhi ng labis na pangungulila sa asawa na humahantong sa pagtataksil.

Bukod pa rito ang tuluyang pagkapariwara ng sinuman sa kanilang mga anak na dahil sa kakulangan ng wastong pag-aaruga at pagkali­nga ay nalululong sa masamang bisyo tulad ng ­iligal na droga, sugal at prostitusyon.

Apektado sa ganitong sitwasyon ang ama ng tahanan kung siya ang nagtitiis na mawalay o mapalayo sa pi­ling ng kanyang pamilya para lamang humanap ng maayos na hanapbuhay upang mabigyan ng magandang kinabuka­san ang mga anak.

Kung ganito ang pangyayari, mistulang nahubaran ng dangal ang ama ng tahanan at ang paghuhubad sa tao ng kanyang dangal ay higit na malupit pa kumpara sa pisikal na pananakit dahil sumisira ito sa marangal na pangalan at ng kalooban ng isang tao na maaari lamang malinis sa pamamagitan ng pagda­nak ng dugo.