Nagiging palaisipan po ba sa inyo kung ano ang tunay na nangyayari kung bakit may mga namamatay sa pagtulog?

Karaniwan nating iniisip na Bangungot ang sanhi ng ganitong kamatayan habang nahihimbing sa pagtulog ang isang tao.

Ngunit, paano natin masasabi na bangungot ang sanhi ng pagkamatay ng isang tao?

Maaari natin makita sa mukha ng isang taong namatay sa pagtulog kung siya nga ba ay binangungot o hindi. Hindi ba’t kung bangungot ito ay isang masamang panaginip? Kaya ang makikita natin sa mukha ng bina­ngungot ay malungkot, takot o ‘di man kaya ay parang sumisigaw.

Habang ang iba naman ay namamatay sa pagtulog ng nakangiti, at matiwasay ang hitsura ng mukha. Marahil ay kaloob na ng Diyos na kunin ang buhay ng isang tao dahil tapos na talaga ang pananatili niya sa mundong ito.

Ngayon, pasukin natin ang kababalaghan habang natutulog ang isang tao. ‘Pag tulog ang isang tao ay nagpapahinga ang kanyang pisikal na katawan maging ang tinatawag nating ‘conscious mind’ o ang ating kamalayan pag tayo ay gising.

Mas aktibo naman sa ating pagtulog ang tinatawag na ‘subsconscious mind’ o ang ating kamala­yan na ka­yang makita, damhin, o malaman ang mga nagaganap sa hindi pisikal na mundo o tinatawag na astral o spirit world.

Dito na maaaring maglakbay ang diwa para maranasan ang mga panaginip, habang maaari ding maganap ang astral projection, astral travel o OBE (Out-of-Body-Expe­rience). Ito ang kaka­yanan na maglakbay sa iba’t ibang dimensiyon o ‘di man kaya ay maranasan din ng isang tao ang time travel o pag­lalakbay sa ibang panahon.

Ngayon, balikan natin ang mga namamatay habang natutulog. Marahil ang isang taong namatay ng pa­yapa, nakangiti habang tulog ay nakita niya ang magandang lugar sa kabilang buhay na sa akala niya ay hindi na niya kailangan pang umalis doon, karamihan ay sa matataas na antas ng isang dimensiyon o astral world.

Ang mga namatay naman na hindi na­ging payapa ang mukha ay marahil napunta ang kanyang astral body sa mga mas mababang dimensiyon mula sa tinatawag na purgatoryo hanggang sa impiyerno. Bagaman, marami rin tayong nakausap na ang iba ay kinuha daw ng mga engkanto. Samantalang ang iba naman ay talagang hindi na kinaya ng pisikal na katawan ang masamang panaginip at umatake ang sakit sa puso.

Kaya ang lagi kong bilin sa lahat, magdasal o magmeditasyon muna bago matulog at ‘wag mag-isip ng problema ‘pag tayo ay pagtulog na. Isipin ang magagandang karanasan o naghihintay na magandang kinabukasan. Para sa inyong mga katanungan at karanasan ng kababalaghan, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Tunghayan ang aking website: www.reytsiba­yan.com. Maraming Sa­lamat po. Namaste.