Most wanted person nalambat matapos ang 14 na taong pagtatago

Pangkaraniwan na lang sa ngayon ang pagkakaroon ng relas­yon ng isang lalaking malaki ang agwat ng edad sa babaing pinagukulan ng pagmamahal.

Hindi na nga halos pinaguusapan o pinagtsi-tsismisan kung mas malaki ang aguwat ng edad ng isang lalaki sa kanyang asawa o kasintahan maliban na lang kung lantad sa kaalaman ng publiko ang ugali ng babae bilang isang ‘gold digger’ o kaginhawahan lang sa materyal na bagay ang pinapahalagahan.

Sa panig naman ng mga lalaking malaki ang agwat ng edad sa babaing minamahal, karamihan sa kanila ay hindi na mahalaga kung ano man ang tunay na pakay sa kanya ng babaeng tumanggap sa inialay niyang pagmamahal dahil karamihan sa kanila ay higit na pinahaha­lagahan ang nakamit na tagumpay sa inialok na pag-ibig.

Subalit iba naman ang sitwasyon kung ang isang babae na nasa huling yugto na halos ng kanyang buhay ang tumanggap sa inialok na pag-ibig ng isang lalaki na mahigit sa kalahati ang agwat ng kanilang edad.

Sa ilang mga lumabas na artikulo kaugnay sa pakikipag-relasyon ng isang babaing lumipas na ang panahon ng pagdadalaga sa isang lala­king mas bata sa kanya ng mahigit sa kalahati ng kanyang edad, kadalasan ay humahantong lang sa maagang paghihiwalay lalo na kung makakahanap kaagad ang lalaki ng babaeng kaya pa siyang pagkalooban ng anak.