Dear Kuya Rom,

Simply call me Rowie. Ako at ang mister ko ay dalawang­ taon nang kasal. Pero parang nababaliw ako, kasi hindi maalis sa isip ko ang dati kong boyfriend na guwapo.

Siya ang unang lalaki sa buhay ko. Sa kanya ko unan­g naranasan ang sex. Pero hindi ko alam kung mahal niya ako. Kasi siya ay nagtrabaho sa Dubai, kasama ang tatay niya.

Nagkahiwalay kami, at hindi na nagkita.

Minsan, nasalubong ko sa mall ang kapatid niya. Ibi­nigay nito sa akin ang cellphone number niya sa abroad. Tinawagan ko siya, pero ang tatay niya ang nakasagot. Ang sabi sa akin malapit na siyang ikasal. Pero nang makausap ko siya, sabi niya nagbibiro lang ang tatay niya.

Uuwi raw siya at mag-usap kami. Ang sabi ko, kung may girlfriend siya, huwag na lang.

Umuwi siya, pero hindi ako nakipagkita sa kanya. Tinawagan niya ako. Siya pa rin ang guwapo at sweet na kausap. Sinabi ko sa kanya ang totoo na may asawa na ako. Tapos, bumalik na siya sa Dubai.

May oras na naiisip ko siya at tinatanong ko ang akin­g sarili. Paano kung kami ay nagkatuluyan, mas maligaya kaya ako? Paano kung magkita kaming muli, mauunawaan kaya ng mister ko? Kuya, I can’t stop wondering. What can I do? — Rowie

Dear Rowie,

May magandang dahilan kung bakit ang mister mo ay napangasawa mo at hindi ang dating boyfriend mo. Ikaw lamang ang nakakaalam nito.

Posibleng may girlfriend na ang dating boyfriend mo. Ang pakikipagkita mo sa kanya ay magiging masakit sa girlfriend niya kapag nalaman ito, kung itutuloy mo ang naiisip mo. Itigil mo ang pag-iisip sa dati mong boyfriend, sapagkat kung hindi, ikaw ay matutuksong maglaro ng apoy.

Dapat lamang na mag-alala ka sa magiging reaksiyon ng asawa mo kapag nalaman niyang iniisip mong makipagkita sa dati mong boyfriend kung may pagkaka­taon. Sapagkat ito ay isang kahibangan at hindi nararapat.

Upang ikaw ay maliwanagan, ilagay mo ang iyong sarili sa sitwasyon ng asawa mo. Ano ang reaksiyon mo kapag nalaman mong nakikipagkita siya ng lihim sa dati niyang girlfriend?

Matutuwa ka ba? Hindi mo ba iisi­ping nagtataksil siya sa iyo? Kung sa tingin mo ay hindi nararapat na gawin niya ito sa iyo, hindi rin nararapat na gawin mo ito sa kanya.

Bakit mo naiisip ang dating boyfriend mo? May hinahanap ka ba na hindi mo nakikita sa asawa mo? Kung naghahanap ka ng sex, nararapat na siya ang magpaligaya sa iyo, hindi ibang lalaki. Kung may pagkukulang siya, mabuting sabihin mo ito sa kanya upang malaman niya at makagawa ng paraan para hindi na siya magkukulang.

Mabuting isapuso, isaisip, isabuhay mo ang katotohanang may asawa ka na, ang mister mo ang nag-iisang lalaki sa buhay mo, at ikaw ay tapat sa kanya. Sa ganitong paraan matitigil ang iyong pag-iisip sa kabaliwang ikaw ay mas liligaya sa piling ng ibang lalaki. God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom

One Response